Bratislava 8. októbra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) úspešne napreduje v boji proti korupčnému správaniu pri implementácii fondov Európskej únie. Dôkazom je kľúčový projekt Stratégie SR pre riadenie rizík spojených s podvodmi a korupciou v eurofondoch. Prístup Slovenska v boji proti korupcii ocenil na utorňajšom stretnutí s vicepremiérom Richardom Rašim (Smer-SD) zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf. Informoval o tom tlačový odbor ÚPVII.

"Výsledky projektu ukazujú správnosť nastúpenej cesty boja proti korupcii pri čerpaní európskych peňazí. Úrad vyvíja systematické úsilie v zlepšovaní národných protikorupčných postupov. Z tohto dôvodu už teraz koordinujeme postupné zavádzanie opatrení z pripravenej národnej stratégie a budeme v tom pokračovať aj pri príprave programového obdobia po roku 2020," uviedol vicepremiér Raši.

Spolupráca na projekte medzi ÚPVII a OECD sa začala v máji minulého roku podpisom Deklarácie o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom medzi Richardom Rašim a vtedajšou zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi. Táto aktivita je jedným z bodov Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov, ktorý vypracoval ÚPVII a následne schválila vláda ešte v septembri 2017. Expertný tím OECD uskutočnil od leta 2019 päť poznávacích misií a jeden expertný workshop.

Koncom minulého roka vykonal ÚPVII kontroly zavádzania a plnenia opatrení akčného plánu na šiestich ministerstvách. Na základe spätnej väzby od rezortov, zástupcov občianskej spoločnosti a prijímateľov, úrad vicepremiéra priebežne prehodnocuje, upravuje a rozširuje procesy a postupy zavedené akčným plánom. Súčasťou je aj ďalších 12 opatrení, ktoré môžu celý systém ešte viac vylepšiť.

Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zlepšenie komunikácie orgánov zodpovedných za riadenie eurofondov s orgánmi činnými v trestnom konaní, zriadenie špeciálnej pracovnej skupiny na zdieľanie informácií medzi jednotlivými subjektmi, pokračovanie v prijímaní etických kódexov či nevyhnutnosť vytvorenia analytického prostredia, ktoré bude hĺbkovo skúmať vznikajúce nezrovnalosti, zistenia z auditov, ale aj podvody.

K zjednodušeniu týchto krokov prispela aj elektronizácia procesov. "Štátne orgány tiež prestali zaťažovať žiadateľov požadovaním potvrdení, ktoré si vedia získať v rámci štátnej správy. Pozitívne zmeny nastali aj v niektorých procesoch verejného obstarávania, napriek tomu vidíme v tejto oblasti priestor na ďalšie zjednodušovanie procesov," dodal vicepremiér.