Bratislava 13. septembra (TASR) - V auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročne vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,2 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,8 %, reštaurácie a hotely o 3,7 %, rozličné tovary a služby o 3,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,8 %, pošty a spoje o 2,3 %, rekreácia a kultúra o 1,8 %, odevy a obuv o 1,7 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, vzdelávanie zhodne o 1,5 %, zdravotníctvo o 0,9 %. Klesli ceny v doprave o 1,9 %.

Spotrebiteľské ceny sa v auguste 2019 v porovnaní s júlom 2019 v úhrne zvýšili o 0,2 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 1,6 %, alkoholické nápoje a tabak, rozličné tovary a služby zhodne o 0,3 %, reštaurácie a hotely o 0,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; zdravotníctvo, vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 0,7 %, rekreácie a kultúry o 0,1 %. Na júlovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

V priemere za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien v auguste oproti júlu vzrástol v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,8 %, za domácnosti dôchodcov o 3,3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %.