Bratislava 13. septembra (TASR) – Vymedzenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) by sa malo spresniť. Počíta s tým návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý predložil do Národnej rady (NR) SR poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót. Novelu zákona v piatok schválil parlament spolu s pozmeňujúcim návrhom poslanca opozičnej SaS Karola Galeka.

Novela mala okrem iného špecifikovať kompetenciu úradu určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Malo pritom ísť o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré sú podstatné na riadne fungovanie ekonomiky v SR s vysokou elektroenergetickou náročnosťou.

Podmienka limitujúca poskytnutie pomoci iba podnikom priamo pripojeným do prenosovej sústavy s časom ročného využitia maxima v kalendárnom roku vyšším ako 6800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025 sa však z novely zákona vypustila, tak ako to navrhoval Galek. Táto podmienka totiž podľa neho bola v rozpore s nediskriminačnou podmienkou v európskom usmernení. Pri udeľovaní štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky by sa tak malo postupovať podľa platného zákona o regulácii.

Z dôvodu predchádzania prípadným interpretačným problémom vznikajúcim pri implementácii nových pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby by sa mala zároveň obmedziť lehota, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách uskutočňujúcich sa vo viacerých etapách a dokončených počas obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť byť vydané už len nové cenové rozhodnutia regulovaným subjektom, ktoré splnia sprísnené podmienky podpory.

Zámerom návrhu zákona je aj odstránenie pochybností o spôsobe a výške účtovania tarify za prevádzkovanie systému v období roku 2019 do obdobia vydania nového cenového rozhodnutia úradu o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.