Kežmarok 13. septembra (TASR) - Kežmarské mestské zastupiteľstvo má za sebou piate riadne zasadnutie v tomto roku, ktoré obsahovalo 14 bodov programu. Okrem iného na ňom schválili výšku nájomného za nové byty i odpredaj mestskej spoločnosti.

Mesto v súčasnosti finišuje s dokončením nového bytového domu na sídlisku Juh. Poslanci teda schválili nájomné pre všetky typy bytov podľa ich výmerov. Výška nájomného sa tak bude pohybovať od 80 do 135 eur na mesiac. Ako uviedol primátor mesta Ján Ferenčák, „nízke ceny sú najmä vďaka tomu, že okres Kežmarok má stále status menej rozvinutého okresu na Slovensku".

Najväčšiu diskusiu vyvolal bod o odpredaji spoločnosti Geovrt Kežmarok, s. r. o. Po vystúpeniach poslancov, ale aj záujemcu Jána Blaška, bol odpredaj nakoniec schválený za 7900 eur. Blaško deklaroval, že chce zrealizovať geotermálny vrt s následným napojením na centrálny zdroj tepla. Termálna voda by tak mala zásobovať minimálne tri kotolne na sídlisku Juh. Okrem iných výhod by to malo znamenať aj stabilizovanie cien tepla pre domácnosti. Zároveň prisľúbil aj možnosť budúcej spolupráce pri výstavbe mestskej krytej plavárne.

Ešte na začiatku sa Mestské zastupiteľstvo zaoberalo správou hlavného kontrolóra mesta o vykonanej kontrole na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Petržalská, rozborom hospodárenia a monitorovania programového rozpočtu mesta k 30. júnu, či zmenou rozpočtu na tento rok. Keďže pred novým školským rokom došlo k zlúčeniu ZUŠ A. Cígera a ZUŠ Petržalská, poslanci schválili aj nové elokované pracoviská. Tie budú na všetkých štyroch základných školách v meste už pod jednotným označením ako elokované pracovisko ZUŠ A. Cígera. Poslanci tiež rozhodli o podaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v meste a vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.

Okrem ďalších bodov poslanci menovali aj nového riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok. Od piatka sa ním stal Miroslav Škvarek, ktorý tak vystriedal Evu Grotkovskú.