Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila správu, v ktorej potvrdzuje, že európske spoločnosti čelia na zahraničných trhoch čoraz väčšiemu počtu prekážok. Vďaka ráznej reakcii EÚ sa od začiatku funkčného obdobia súčasnej eurokomisie (november 2014) odstránilo 123 takýchto prekážok, čo v roku 2018 umožnilo zvýšiť vývoz o ďalších viac ako šesť miliárd eur.

V najnovšej správe o prekážkach pre obchod a investície sa uvádza 45 nových prekážok obchodu, ktoré boli v roku 2018 zavedené v krajinách mimo EÚ. Celkový počet sa tak vyšplhal na rekordných 425 opatrení v 59 rôznych krajinách. Tieto prekážky stoja európske podniky každoročne miliardy eur.

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla, že v zložitej situácii, v ktorej sa vzhľadom na silnejúce napätie v obchodných vzťahoch a rastúci počet protekcionistických opatrení nachádzame, musí EÚ neustále hájiť záujmy svojich spoločností na globálnych trhoch.

"Je mimoriadne dôležité, aby sme zaistili, že existujúce pravidlá sa dodržiavajú. Vďaka našim intervenciám sa od konca roku 2014, keď som nastúpila do funkcie, odstránilo 123 prekážok, ktoré bránili vývozným možnostiam EÚ. Vďaka riešeniu konkrétnych problémov, s ktorými sa na nás obracajú naše spoločnosti, dokážeme zabezpečiť ekonomické prínosy, ktoré sa svojou hodnotou vyrovnajú prínosom plynúcim z obchodných dohôd EÚ. V tomto úsilí nesmieme ustať," opísala situáciu komisárka.

Na prvých dvoch priečkach celkového zoznamu sa nachádza Čína s 37 a Rusko s 34 problematickými obchodnými opatreniami. Najväčší vplyv na vývoz EÚ majú opatrenia, ktoré zaviedli Čína, USA, India a Alžírsko. Týkajú sa 80 % všetkého vývozu EÚ dotknutého novými opatreniami. Zameriavajú sa predovšetkým na oceľ a hliník a sektor informačných a komunikačných technológií (IKT).

Úsilie EÚ o presadzovanie existujúcich pravidiel medzinárodného obchodu však prináša výsledky. Komisia vďaka intervenciám, ktoré vykonala v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ a podnikmi v rámci posilnenej stratégie EÚ pre prístup na trh, len vlani odstránila 35 prekážok obchodu, okrem iného v Číne, Japonsku, Indii a Rusku. Tieto opatrenia sa týkali ôsmich kľúčových odvetví vývozu a investícií EÚ vrátane poľnohospodárstva a rybolovu, automobilového priemyslu, odvetvia textilu a kože, vína a liehovín, kozmetiky, minerálnych výrobkov, dielov lietadiel a zariadení IKT.

K prekážkam obchodu a investícií, ktoré sa podarilo odstrániť v roku 2018, patrili okrem iných: čínske obmedzenia na dovoz výrobkov z hovädzieho a ovčieho mäsa, ruské nezákonné antidumpingové opatrenia týkajúce sa ľahkých úžitkových vozidiel, clá na elektroniku a povinné veterinárne osvedčenia obmedzujúce vývoz kožených výrobkov do Indie, obmedzenia týkajúce sa používania povolených prídavných látok vo vínach a liehovinách v Japonsku, povinné označovanie textílií v Egypte.

Komisia pripomenula, že v jej stratégii "Obchod pre všetkých" z roku 2015 jednou z hlavných priorít bolo presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu, do čoho zapadá aj odstraňovanie prekážok obchodu. Správa EK o prekážkach pre obchod a investície sa uverejňuje každý rok od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008. Vychádza výlučne z obchodných a investičných prekážok na zahraničných trhoch, ktoré oznámili európske spoločnosti.