Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe " Vyjadrenie: eFakturácia: Verejné nákupy bez papierových faktúr", vydanej o 16.15 h, opravili 5. odsek, 1. vetu:

"Hodnota národného projektu "Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní", ktorý bol posúdený aj z hľadiska princípu hodnoty za peniaze, je 5 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7)."

Správne má byť:

"Hodnota národného projektu "Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)", ktorý bol posúdený aj z hľadiska princípu hodnoty za peniaze, je 5 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7)."

Nesprávnu informáciu TASR poskytli z odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Nasleduje opravené znenie:

Bratislava 23. apríla (TASR) - Žiadne papierové faktúry vo verejnom obstarávaní. Takýto cieľ si dáva národný projekt eFakturácia, ktorý prinesie hlavne prostredie pre vytvorenie, zasielanie a prijatie štandardizovaných elektronických faktúr a umožní tak ich následné automatizované spracovanie. Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekt eFakturácia zavedie na jar roku 2021 štruktúrovaný elektronický formát faktúr, vďaka ktorému bude možné ich automatické spracovanie. Štát a verejní obstarávatelia tak môžu ušetriť za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr. Inak povedané, elektronické faktúry budú posielať dodávatelia verejným obstarávateľom. Tí ich budú musieť vedieť prijať a spracovať.

Zámer zaviesť elektronickú fakturáciu verejnom obstarávaní vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

eFakturácia zároveň prihliada aj na slovenské strategické dokumenty a legislatívu, ako sú zákon o eGovernmente či Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Vďaka tomu poskytne funkcie aj nad rámec požiadavky EÚ. Počíta sa s využívaním spoločných modulov a registrov, s bezpečnou autentifikáciou, s využívaním vládneho cloudu a s plnením princípu jedenkrát a dosť pre zefektívnenie komunikácie s verejnou správou.

Hodnota národného projektu "Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)“, ktorý bol posúdený aj z hľadiska princípu hodnoty za peniaze, je 5 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7).

Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 22. júla 2019.

TASR informovala Silvia Tannhauserová z odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPII).

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.