Žarnovica 4. apríla (TASR) - Spoločnosť Energy Edge ZC, ktorá v Žarnovici prevádzkuje tepelnú elektráreň na biomasu, plánuje výstavbu nového bloku spalinovej technológie. Dôvodom výstavby nového tepelného a elektrického zdroja na zemný plyn je podľa konateľa spoločnosti Jána Šestinu potreba zástupného a záložného energetického zdroja na prevádzkovanie novej preglejky, ktorú v Žarnovici spoločnosť plánuje prevádzkovať.

"Realizácia a výstavba záložného zdroja je pre podobné priemyselné a technologické aplikácie úplne bežná všade vo svete a nejde o nič neštandardné," podotkol Šestina s tým, že pôjde o zdroj od renomovaných výrobcov, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria a normy nielen v rámci slovenskej legislatívy, ale aj podľa všeobecne záväzných právnych prepisov Európskej únie. Navyše, pôjde podľa jeho slov o zdroj, ktorý nebude v prevádzke permanentne.

Zámer, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, však vyvolal v radoch miestnych obyvateľov vlnu nevôle. Ľudia bývajúci v tejto časti mesta sa totiž dlhodobo sťažujú na nadmerný hluk, prašnosť a emisie, za ktoré podľa ich názoru môže práve elektráreň na biomasu. Výstavba elektrárne podľa ich názoru významne ovplyvnila život v tejto oblasti. Sťažujú sa na zvýšenú hlučnosť, prašnosť aj emisie.

Nespokojní obyvatelia sa obrátili viackrát aj na úrady, pred dvoma rokmi tiež spisovali petíciu, v ktorej žiadali zosúladenie vplyvov elektrárne so všetkými zákonmi a normami tak, aby neprispievala k zhoršeniu životného prostredia. Dodnes podľa ich názoru nespĺňa elektráreň projektom deklarované a zákonmi stanovené parametre v oblasti životného prostredia. Elektráreň má podľa nich stále čo vylepšovať v prospech života obyvateľov.

Výhrady majú preto aj k výstavbe nového zdroja, obávajú sa ďalšieho zhoršenia stavu životného prostredia. V nesúhlasnom stanovisku k predmetnému zámeru poukazujú títo obyvatelia aj na to, že avizovaná preglejkáreň nie je dodnes zrealizovaná, no elektráreň funguje ako komerčný dodávateľ tepla a elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.

Šestina v tejto súvislosti uviedol, že nový zdroj neuvedie spoločnosť do prevádzky pred nábehom novej preglejky. Zároveň zdôraznil, že elektrina vyrobená v novom zdroji nemôže byť vyvedená do nadradenej distribučnej sústavy.

Pod meškanie projektu novej preglejky sa podľa neho podpísalo viacero faktorov. "Projekt novej preglejky je vo finálnej fáze vo vzťahu k prvej etape a väčšina technológie aj pre druhú etapu sa už nachádza v Žarnovici. Finalizuje sa ich montáž a osadenie," podotkol s tým, že začiatok testovania odhaduje na druhú polovicu roku 2019. Prvú etapu by chceli do prevádzky uviesť koncom roka 2019, resp. začiatkom roku 2020.

Regionálna hygienička Eva Striežová potvrdila, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom na základe podnetov od občanov vykonal v prevádzke niekoľko kontrol, ktoré ukázali prekročenie prípustných hodnôt hluku v noci. Spoločnosti uložila pokutu 6500 eur a uložila opatrenia na zníženia vplyvu emisií hluku do životného prostredia. Podľa Striežovej vykonala následne spoločnosť niekoľko protihlukových opatrení. Jedným z nich bolo vybudovanie 90 metrov dlhého gabionového plotu.

Nesúhlasné stanovisko s výstavbou nového zdroja vydalo aj mesto Žarnovica. Okrem iného v ňom argumentuje aj tým, že výstavba nového zdroja za súčasného využívania tepelnej elektrárne na biomasu s dodávkou energie do rozvodnej siete, by bolo v rozpore s platným územným plánom mesta.

"V prípade, že bude naďalej navrhovaná potreba nového zdroja, mesto Žarnovica bude žiadať zastavenie súčasného zdroja na biomasu, pretože tento zdroj nebude slúžiť na účel v súlade s vydaným povolením, resp. bude v rozpore s územným plánom mesta Žarnovica," konštatuje vo svojom stanovisku samospráva. Žiada posúdiť stavbu nového zdroja z hľadiska celkového zaťaženia územia, a tiež vyhodnotiť zdravotné vplyvy kumulatívnych vplyvov znečistenia ovzdušia a úrovne hluku.