Luxemburg 2. apríla (TASR) - Výrobné ceny v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) vo februári pokračovali v raste. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Podľa predbežného odhadu Eurostatu vo februári 2019 ceny priemyselných výrobkov v eurozóne vzrástli o 0,1 % oproti januáru, keď sa medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Aj v EÚ sa medzimesačné tempo ich rastu vo februári spomalilo na 0,2 % z januárových 0,3 %.

V medziročnom porovnaní sa výrobné ceny vo februári 2019 zvýšili v eurozóne o 3 % a v Únii o 3,1 %.

Motorom februárového medzimesačného rastu cien priemyselných výrobkov v eurozóne bolo zdraženie energií o 0,2 % a kapitálových produktov a tiež tovarov dlhodobej spotreby o 0,1 %. Ceny tovarov krátkodobej spotreby zostali stabilné a ceny polotovarov klesli o 0,1 %. Celkovo ceny v priemysle eurozóny bez energií vo februári stagnovali.

V EÚ sa vo februári medzimesačne najviac zvýšili ceny v energetike, o 0,7 %. V prípade tovaru dlhodobej spotreby stúpli o 0,2 % a polotovarov a kapitálových produktov o 0,1 %. Ceny tovarov krátkodobej spotreby boli stabilné a aj ceny v priemysle bez energií sa nezmenili.

Spomedzi štátov EÚ, ktoré Eurostatu dodali údaje za február, najstrmší medzimesačný rast cien priemyselných výrobkov bol zaznamenaný na Slovensku (o 1,8 %), v Bulharsku (1,5 %), Lotyšsku a Grécku (v oboch o 1,2 %). A najväčší pokles nahlásili Estónsko (-1,5 %), Dánsko (-0,6 %) a Portugalsko (-0,5 %).

V medziročnom porovnaní vzrástli v januári v oboch blokoch najviac ceny energií, a to v eurozóne o 8 % a v EÚ o 7,8 %.

V regióne, ktorý zaviedol euro, sa ďalej zvýšili ceny kapitálových tovarov o 1,5 %, tovarov dlhodobej spotreby o 1,4 %, polotovarov o 1,3 % a tovarov krátkodobej spotreby o 0,4 %. Ceny v priemysle eurozóny bez energií vzrástli o 1,2 %.

V EÚ stúpli vo februári medziročne ceny polotovarov o 1,8 %, tovarov dlhodobej spotreby o 1,7 %, kapitálových tovarov o 1,5 % a tovarov krátkodobej spotreby o 0,6 %. Ceny v priemysle bez energií vzrástli o 1,4 %.

Najstrmší medziročný rast cien priemyselných výrobkov bol zaznamenaný v Lotyšsku (6,6 %), na Cypre (6,5 %), v Rumunsku (6,4 %) a Belgicku (5,9 %). V žiadnej krajine výrobné ceny medziročne neklesli, pričom na Slovensku sa zvýšili o 4 %.