Bratislava 2. apríla (TASR) - Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi zaznamenala útlm. Napriek tomu by chcela približne tretina zo 127 spoločností, ktoré sa zúčastnili na prieskume organizovanom zahraničnými obchodnými a priemyselnými komorami na Slovensku, rozširovať svoje aktivity a prijať ďalších zamestnancov. Podmienky na trhu práce naďalej zostávajú problematické.

Presne polovica opýtaných firiem hodnotí súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku pozitívne, je to o 13 % menej ako pred rokom. Iba 5 % ju hodnotí ako zlú. S ďalším zlepšovaním v priebehu roka však počíta iba každá desiata firma a 56 % účastníkov prieskumu očakáva nezmenenú celkovú hospodársku situáciu. Tretina si myslí, že sa zhorší.

"Naše prognózy pre Slovensko vychádzajú zo solídneho hospodárskeho rastu 3 %. Je to síce menej, než sa očakávalo, ale stále viac ako v západnej Európe," hovorí Christian Kügerl, rakúsky obchodný radca v Slovenskej republike.

Očakávania vývoja vo vlastnej firme vychádzajú vo všeobecnosti optimisticky a 34 % firiem počíta s lepšími obchodmi, zároveň sa však 22 % podnikov pripravuje na horší hospodársky rok. Podobný obraz sa ukazuje u investícií do personálu a kapitálu. Tu 31 % firiem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 36 % chce zvýšiť aj investície. Naopak, 20 % by chcelo znížiť počet zamestnancov a 24 % zredukovať objem svojich investícií.

„V sektore dodávateľov pre automobilový priemysel, ku ktorému patríme, v súčasnosti nemôžeme konštatovať žiadne dosahy krízy v akejkoľvek forme,“ komentuje najnovšie výsledky Stefan Hanke, konateľ spoločnosti Ehlebracht Slovensko v Michalovciach.

Lokalita Slovensko sa podľa názoru investorov vyznačuje najmä členstvom v EÚ, disponibilitou a kvalitou lokálnych dodávateľov, platobnou disciplínou a tiež produktívnou pracovnou silou, ochotnou podávať výkony. Aj pre Hankeho je členstvo v Európskej únii na prvom mieste. Pre Slovensko je veľkou výhodou byť súčasťou vnútorného trhu.

Vo všeobecnosti hodnotia účastníci prieskumu Slovenskú republiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v strednej a východnej Európe. Ako aj v minulých rokoch na prvom mieste je Česká republika. Estónsko a Poľsko obsadili tretie a štvrté miesto. Podiel spoločností, ktoré by zopakovali svoju investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach, klesol z 80 % na 73 %.