Bratislava 28. marca (TASR) - Zlepšenie produktivity a úrovne riadenia sú dve hlavné oblasti, ktoré potrebuje riešiť pomyselná lokomotíva, ktorá ťahá vpred slovenskú ekonomiku. Uviedla to vo štvrtok po prvom rokovaní Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 zástupkyňa generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné záležitosti Európskej komisie (EK) Kerstin Jornaová.

Dodala, že úlohou zástupcov eurokomisie na rokovaní bolo prezentovať analytickú Správu o SR 2019. Predsedom rady je vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Za potenciálne problémové oblasti pre SR považuje starnutie populácie, pretrvávajúce regionálne rozdiely, nedostatok pracovnej sily. Ocenila, že analýza bola prijatá pozitívne a rovnaký názor mali aj iní účastníci zasadnutia, napríklad z podnikateľského sektora, regiónov, vzdelávacích inštitúcií.

Zástupca generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku EK Normunds Popens pripomenul, že vo štvrtok sa začal dialóg, ktorý smeruje ku vypracovaniu spoločných dokumentov, a zdôraznil význam spolupráce riadiacich orgánov.

"V rámci našich investičných programov sme zadefinovali, čo môžeme spoločne urobiť," povedal Popens. Poukázal na obsah prílohy ku Správe o SR 2019. "V rámci cieľa Európa bližšie občanom ide o nájdenie možnosti, ako financovať teritóriá, kde sa dajú riešiť špecifické potreby, napríklad podhorských oblastí, a využiť integrovanú stratégiu rozvoja," vysvetlil. Informoval, že vyzvali zástupcov slovenskej vlády predložiť vlastnú tzv. cestovnú mapu, aby našli spoločné body pre efektívny dialóg.

K úrovni čerpania eurofondov zo strany SR uviedol, že sú s ním spokojní, v porovnaní s minulosťou došlo k značnému posunu. Stále je však rozdiel medzi čerpaním pre infraštruktúrne projekty a projektmi z oblasti sociálnej, zdravotníctva, vzdelávania. Určite treba pridať v oblasti malých a stredných podnikov, energetickej efektívnosti. Pre budúcnosť zdôraznil význam výskumu a vývoja, stratégie inteligentnej špecializácie a regionálneho rozvoja.