Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) udelila v utorok spoločnostiam Autoliv a TRW pokutu vo výške 368,277 milióna eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosti Takata bola pokuta odpustená, pretože pomohla eurokomisii odhaliť kartelovú dohodu.

Tri uvedené spoločnosti boli súčasťou dvoch kartelových dohôd týkajúcich sa dodávok bezpečnostných pásov, airbagov a volantov pre európskych výrobcov automobilov. Všetci traja dodávatelia uznali svoju účasť na nezákonných schémach a dohodli sa s exekutívou EÚ na urovnaní prípadu.

Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že ide o druhý prípad, keď EÚ musí pokutovať firmy Takata a Autoliv, dodávateľov bezpečnostných prvkov pre automobily, za ich účasť na kartelovej dohode. Upozornila, že komponenty, ako sú bezpečnostné pásy a airbagy, sú nevyhnutné pre bezpečnosť miliónov ľudí, ktorí používajú svoje auto na jazdu do práce, alebo vozia svoje deti do školy.

"Títo dodávatelia sa dohodli na zvýšení svojich ziskov z predaja záchranných komponentov. Kartelové dohody v konečnom dôsledku poškodili európskych spotrebiteľov a nepriaznivo ovplyvnili konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu, ktorý v EÚ zamestnáva približne 13 miliónov ľudí," opísala Vestagerová situáciu.

Podľa jej spresnenia si uvedení dodávatelia automobilového vybavenia vymieňali medzi sebou citlivé obchodné informácie a koordinovali svoje správanie na trhu pri dodávkach bezpečnostných pásov, airbagov a volantov spoločnostiam Volkswagen Group a BMW Group. Koordinácia a výkon kartelových dohôd sa uskutočňovala prostredníctvom rokovaní v obchodných priestoroch dodávateľov, ale aj počas stretnutí v reštauráciách a hoteloch, či prostredníctvom telefonátov a výmeny elektronickej pošty.

Komisia upozornila, že zákazníci postihnutí kartelovou dohodou, skupiny Volkswagen a BMW, predávajú približne tretinu zo zakúpených áut v Európe. Komisia počas svojho vyšetrovania odhalila existenciu dvoch odlišných porušení antitrustových pravidiel EÚ.

Pokuty boli stanovené na základe usmernení EK o pokutách z roku 2006. Pri stanovovaní výšky pokút eurokomisia zohľadnila najmä hodnotu predaja v Európskom hospodárskom priestore (EHP) dosiahnutú účastníkmi kartelovej dohody, závažnosť porušenia európskej legislatívy, geografický rozsah podvodov a trvanie kartelových dohôd.

Spoločnosť Takata v súlade s princípom zhovievavosti získala úplnú imunitu za pomoc pri odhalení podvodných schém, čím sa vyhla pokute vo výške okolo 195 miliónov eur. Spoločnosti Autoliv a TRW mali pri oboch kartelových dohodách prospech zo zníženia pokút za spoluprácu s vyšetrovateľmi EK. Po 10-% znížení pokút spoločnosť TRW musí zaplatiť penále vo výške 158,824 milióna eur a 30,067 milióna eur a spoločnosť Autoliv zaplatí 121,211 milióna eur a 58,175 milióna eur.