Bratislava 6. marca (TASR) - Vláda sa bude v stredu zaoberať zvyšovaním dôchodkov pre policajtov a vojakov, zmenami v podmienkach pre kandidátov na európskeho prokurátora, pôžičkami pre študentov opatrovateľstva aj znížením pokút za mýtne prehrešky. Ministri by tiež mali hovoriť o riešení situácie úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Tak to minulý týždeň (27. 2.) avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Ministerstvo vnútra (MV) navrhuje nový model valorizácie dávok, ktorý sa dotkne výsluhových, vdovských aj invalidných dôchodkov vojakov a policajtov. Zvýšenie sa bude podľa rezortu viazať na kombináciu princípov solidarity a zásluhovosti a model má byť vhodnejší pre väčší počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia.

Rezort spravodlivosti zas prichádza s návrhom vypustiť z podmienok pre kandidátov na funkciu európskeho prokurátora vekové obmedzenie 40 rokov. Podľa rezortu je dostatočná podmienka desaťročnej praxe prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov vo funkcii prokurátora alebo sudcu. Od zmeny si tiež sľubuje pritiahnutie mladšej generácie prokurátorov, ktorá môže byť lepšie jazykovo vybavená.

Vláda bude rokovať aj o novom druhu pôžičky pre študentov študijného odboru ošetrovateľstva. Takzvaná stabilizačná pôžička má slúžiť ako sociálna podpora vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktoré štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v SR. Na rokovanie návrh predložil rezort školstva.

Vládny kabinet by sa mal zaoberať aj návrhom zákona o poštových službách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Regulačný dohľad v súvislosti so službami cezhraničného dodávania balíkov by podľa tohto materiálu mal vykonávať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad). V novele zákona o výbere mýta chce zasa rezort dopravy znížiť pokuty za niektoré mýtne prehrešky uložené v správnom aj v rozkaznom konaní.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zas na rokovanie vlády predložil návrh na úpravu dvojkolového systému výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ďalších oblastí, ktoré súvisia s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi. Reaguje tak na zistenia z auditov Európskej komisie.

Ministri budú rozhodovať aj o transpozícii európskych smerníc do Obchodného zákonníka, zákona o prevencii šírenia inváznych nepôvodných druhov, o zákone o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a zákone o odpadoch. Odsúhlasiť by tiež mali ratifikáciu Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky.