Bratislava 4. marca (TASR) - Aktuálna štvrtá výzva v rámci programu Interreg Central Europe prináša zjednodušenú administráciu projektu pred jeho schválením, ale zdôrazní aj kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity Interreg. Médiá o tom informoval odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády (ÚV) SR.

Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre dosahovanie ešte lepších výsledkov. Organizácie, ktoré budú mať záujem sa zapojiť, budú mať čas od 4. marca do 5. júla toto roka na budovanie nadnárodných partnerstiev a plánovanie konkrétnych činností. „Žiadosti zaslané v zjednodušenom formáte budú posúdené a vyhodnotené do konca roka. Projekty by sa mali začať realizovať začiatkom roka 2020,“ konštatoval.

Návrhy nových projektov musia vychádzať z výsledkov a výstupov najmenej troch rôznych projektov spolufinancovaných zo strany programu Interreg Central Europe a priamo riadených programov Európskej únie, ako sú Horizont 2020, Life, Nástroj na prepojenie Európy a podobne, a rozvíjať ich. Najmenej dva z týchto projektov musia byť projekty Interreg Central Europe.

Výzva je otvorená nápadom v témach Priemysel 4.0 / Pokročilá výroba, energeticky efektívna obnova verejnej budovy v mestách, prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzanie rizikám, sociálne podnikanie, nízka uhlíková mobilita a kvalita mestského ovzdušia, kultúrne dedičstvo a ohrozené budovy a prístupnosť okrajových a hraničných regiónov k TEN-T a CNC, uzatvára Úrad vlády SR.