Bratislava 3. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR na samostatnej podstránke svojho internetového portálu zosumarizovala všetky potrebné informácie k brexitu a pre lepšiu informovanosť verejnosti posilnila aj služby call centra. Colníci a daňoví pracovníci vyzývajú podnikateľov, aby vopred zanalyzovali možný dosah brexitu na svoje obchodné aktivity. Prísnejší režim sa po vystúpení Británie z EÚ bude uplatňovať aj v internetových obchodov či individuálnom dovoze tovaru turistami.

"Zmeny sa budú týkať nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ, platnosti licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, či nových podmienok pre prenos údajov," uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Ak Veľká Británia opustí EÚ bez dohody, budú colníci uplatňovať všetky pravidlá súvisiace s obchodom medzi EÚ a tretími krajinami aj pri tovare, ktorý sa dováža z alebo vyváža do Veľkej Británie. Budú sa teda uplatňovať colné formality, podávať colné vyhlásenia, na tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa budú uplatňovať clá a podobne.

Finančná správa odporúča, aby podnikatelia, ktorí obchodujú s Veľkou Britániou, alebo prepravujú tovar cez jej územie, posúdili, či majú technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel. Firmy by tiež mali zvážiť získanie povolení a registrácií potrebných na uľahčenie obchodovania s Britániou.

"Európska komisia zverejnila príručku o clách pre podniky, ktorá obsahuje kompletný jednoduchý kontrolný zoznam krokov, poskytujúci prehľad o opatreniach, ktoré musia podnikateľské subjekty prijať čo najskôr, aby boli pripravení na brexit," upozornila Skokanová.