Praha 1. marca (TASR) - Výkon českej ekonomiky sa v 4. štvrťroku zvýšil o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).

Konkrétne, hrubý domáci produkt (HDP) Česka sa za tri mesiace do konca decembra 2018 zvýši medziročne o 2,8 %, a nie o 2,9 %, ako signalizovali predbežné údaje. Za celý rok 2018 sa tempo jej rastu spomalilo na 3 % zo 4,5 % v roku 2017.

V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne a cenové vplyvy vzrástol HDP Česka v období október - december 2018 o 0,9 %, najstrmšie za jeden rok.

K medziročnému rastu HDP prispel spracovateľský priemysel 0,7 percentuálneho bodu (p.b.), predovšetkým vďaka výrobe vozidiel a elektrických a optických prístrojov. Rovnakou mierou prispeli aj obchod, doprava, skladovanie, ubytovanie a stravovanie.

Investičné výdavky sa na medziročnom raste HDP podieľali 2 p.b. a výdavky verejnej správy 0,9 p.b.

Spotrebiteľské výdavky v sledovanom období medzikvartálne stúpli o 0,2 % a medziročne o 2,2 %. Tvorba fixného kapitálu v 4. štvrťroku medzikvartálne klesla o 0,2 %, ale v medziročnom porovnaní si naďalej udržala vysoký rast, o 10,1 %.

Vývoz vzrástol medzikvartálne reálne o 2,6 % a medziročne o 5 % a dovoz sa zvýšil o 1,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a medziročne o 5,7 %.