Bratislava 10. februára (TASR) - Služby účasť na veľtrhoch a prezentačných podujatiach a propagácia malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom elektronických médií ako podporu slovenskému exportu pripravuje Slovak Business Agency (SBA), ktorá o tom informovala TASR.

Úlohou SBA je tvoriť komplexný systém podpory MSP pri prieniku na zahraničné trhy. O presných termínoch bude podnikateľskú verejnosť informovať prostredníctvom webu a sociálnych sietí. "Služby účasť na veľtrhoch a propagácia v elektronických médiách chceme orientačne spustiť v druhej polovici roku 2019," spresnila SBA. Služba účasť na veľtrhoch je balík, na základe ktorého by si podnik mal vytvoriť vyhovujúcu kombináciu služieb. Zahŕňa napríklad letenky, ubytovanie, prepravu exponátov či zabezpečenie účasti na podujatí.

V súvislosti s elektronickou propagáciou by si mal podnikateľ vybrať z viacerých možností, ako napríklad redizajn webovej stránky s anglickou mutáciou, nastavením a správou sociálnych sietí či prieskumom zahraničného trhu na účel nastavenia propagácie.

Okrem pripravovaných služieb poskytuje SBA v súčasnosti širokú škálu služieb na podporu vývozu, ako poradenstvo pri príprave žiadostí pre komunitárne programy Európskej únie či vyhľadávanie zahraničných obchodných partnerov. Poskytuje tiež možnosti účasti na špecializovaných B2B podujatiach na Slovensku a v zahraničí.

V rámci siete Enterprise Europe Network (EEN) podnikatelia veľmi vyhľadávajú databázu obchodných príležitostí, v ktorej odborníci pomáhajú nadväzovať nové medzinárodné partnerstvá. Databáza ponúka vyše 15.000 obchodných a technologických profilov. "V rokoch 2017 - 2018 bolo s pomocou SBA v databáze publikovaných 12 nových slovenských profilov," informovala SBA.

Inou možnosťou, ktorú sieť EEN ponúka, sú obchodné tzv. B2B stretnutia. Za rovnaké obdobie v spolupráci s SBA vzniklo aj 708 dvojstranných stretnutí a 12 oficiálnych spoluprác slovenských a zahraničných MSP.