OTS: Rýchla expanzia spoločnosti Risen Energy na globálny trh so solárnou energiou

Ningbo, Čína 11. januára (TASR-OTS)(PRNewswire) - Brazílska prieskumná agentúra Greener nedávno publikovala výsledky správy o strategických trhoch pre solárnu energiu za obdobie druhej polovice roka 2018. V priebehu jedného mesiaca uskutočnila agentúra Greener rozsiahly prieskum poskytovateľov fotovoltických riešení všetkých veľkostí po celom svete a odpovede zhromaždila od 768 systémových integrátorov.

Jednou z poznámok v správe bolo, že čínsky výrobca solárnych panelov Risen Energy bol integrátorom, ktorý skončil tretí z hľadiska penetrácie na brazílsky trh so skóre 24,6% predstavujúce index podielu na trhu v rámci tejto krajiny. Správa ďalej poukázala na to, že kvalita modulov je hlavným kritériom pre zákazníka v procese výberu značky a 9,79% brazílskych dodávateľov považuje spoločnosť Risen Energy za svojho preferovaného dodávateľa.

Spoločnosť Risen Energy má aj ďalšie pozitívne správy, medziiným aj skutočnosť, že 7. januára podpísala zmluvu o dodávke modulov s výkonom 50 MW s vietnamskou firmou PNPHANOI v súlade s Iniciatívou pásu a cesty čínskej vlády a s podporou vietnamskej vlády s názvom Dva koridory a jeden ekonomický kruh. Spoločnosť Risen Energy poskytne firme PNPHANOI moduly s výkonom 50 MW pre výstavbu solárnej elektrárne Long Thanh 1.

Risen Energy je len jedným z mnohých čínskych výrobcov fotovoltických riešení, ktorí už niekoľko rokov venujú zvýšenú pozornosť expanzii mimo svojho domáceho trhu. Rýchlo sa rozvíjajúci trh Južnej Ameriky je oblasťou s obrovským potenciálom aj silnou konkurenciou a Brazília je toho exemplárnym príkladom.

Zhao Zelin, viceprezident spoločnosti Risen Energy pre sféru obchodu, uviedol: „V auguste 2018 sme zákazníkom 5. medzinárodného veľtrhu technológií pre solárnu energiu Enersolar + Brasil predviedli kolekciu vysoko presných modulov vrátane 72 polykryštalických, 72 monokryštalických PERC panelov a 72 mimosieťových monokryštalických PERC modulov, aby sme lepšie porozumeli očakávaniam brazílskeho trhu. Zvýšili sme povedomie o značke prostredníctvom série propagačných akcií a kampaní, ktoré dali pevný základ pre ďalšie partnerstvá. Cieľom dodávky modulov s výkonom viac ako 100 MW do Brazílie v roku 2018, ako aj budúcich kontraktov je poskytnúť v rámci celej krajiny fotovoltické moduly s výkonom viac ako 260 MW už v tomto roku a zvýšiť tak podiel na trhu na 15-20 percent."

Kontakt: Tina Feng, +86-13736192549

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.