Bratislava 9. januára (TASR) - Predsedom Rady správcov Národného jadrového fondu (NJF) bude s účinnosťou od 11. januára Ladislav Éhn. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na vymenovanie predsedu a troch členov Rady správcov NJF, ktorý v stredu odobril vládny kabinet.

Za členov Rady správcov (správcov podúčtov) Národného jadrového fondu vláda schválila Ľubomíra Kuchtu, Pavla Tanušku a Juraja Václava.

V zmysle zákona o NJF správu jadrového fondu vykonáva MH SR, pričom najvyšším orgánom a súčasne aj štatutárnym orgánom fondu je Rada správcov jadrového fondu. Tvoria ju predseda, dvaja podpredsedovia a štyria správcovia podúčtov. Predsedu rady správcov a štyroch správcov podúčtov vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra hospodárstva SR. Jedného podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií SR, ďalšieho podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR.