Humenné 20. marca (TASR) - Predaj asfaltovej a betónovej plochy a tiež dvoch zemných telies spoločnosti Andritz Slovakia, ktorá plánuje v Humennom rozšíriť svoju výrobu, schválili na ostatnom rokovaní zastupiteľstva mestskí poslanci. Poslanci rozhodli o predaji na základe osobitného zreteľa za cenu 36.009 eur podľa znaleckého posudku. Spoločnosť, ktorá dlhodobo pôsobí v priemyselnom parku Guttmanovo, má pozemok, na ktorom chce postaviť výrobnú halu, prenajatý od decembra 2022 na 25 rokov.

"Vo februári 2022 avizovala spoločnosť Andritz Slovakia záujem rozšíriť v Humennom svoje výrobné kapacity. Konkrétne sa stali predmetom rokovania parcely v priemyselnom parku Guttmanovo, ktoré neboli využívané. Zo strany spoločnosti prišla v októbri 2022 žiadosť, mestskí poslanci o nej rokovali na svojom decembrovom zasadnutí. Mesto Humenné vtedy jednohlasne zámer podporilo," uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Ako povedal pre TASR Škuba, odpredajom sa začala príprava stavebného pozemku na začatie výstavby výrobnej haly. "Účelom nájmu je rozšírenie výrobných kapacít závodu štandardnej strojárskej výroby na opracovanie železných a neželezných kovov. Investícia v hodnote 15 miliónov eur zahŕňa výstavbu výrobnej haly s možnosťou ďalšieho rozširovania a montáž technologických zariadení, z ktorých 90 percent bude úplne nových," priblížil Škuba s tým, že začatie výstavby sa má realizovať do roka od nadobudnutia príslušných povolení.

Vláda SR vlani v decembri schvália spoločnosti Andritz Slovakia investičnú pomoc vo výške 4,6 milióna eur na rozšírenie výroby rotačných a priamych nožov a tiež výrobu zariadení na separáciu tuhých látok a na výrobu kŕmnych zmesí. Investičná pomoc predstavuje 1,7 milióna eur formou daňovej úľavy a viac ako 2,8 milióna eur predstavuje príspevok na vytvorenie nových pracovných miest. Firma plánuje aj rozšírenie poskytovania služieb technologického centra zabezpečujúceho konštrukčnú a automatizačnú činnosť.

Novú prácu získa 101 ľudí, a to v priemyselnej výrobe a v technologickom centre, pričom plánovaná priemerná výška hrubej mesačnej mzdy v priemyselnej výrobe je 1640 eur a v technologickom centre 1930 eur.

Andritz Slovakia je členom rakúskej Andritz Group, ktorá má globálne viac ako 29.000 zamestnan­cov, je jej výrobným podnikom. Andritz Group je celosvetovým dodávateľom kompletných technológií, zariadení a služieb pre vodné elektrárne, papierne a celulózky, spracovateľov kovov a ocele a tiež filtráciu kalov v komunálnej aj priemyselnej oblasti.