Banská Bystrica 10. marca (TASR) – Mesto Banská Bystrica pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia vo svojej mestskej časti Fončorda. TASR to potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.

Pripomenula, že v súčasnosti sa uskutočňuje verejné obstaranie na zhotoviteľa prác. Vyplýva to tiež z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 994.435 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 30. marca a kritériom na ich vyhodnotenie je cena.

Podľa hovorkyne verejné osvetlenie, vrátane výmeny káblových vedení a stožiarov, rekonštruovali v roku 2020 v banskobystrickej mestskej časti Uhlisko. "Pokračovali sme v spracovaní projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu na Fončorde," spresnila.

Ako dodala, sústava osvetlenia vo vlastníctve mesta pozostáva z 8000 svietidiel a 5700 stožiarov. Súčasťou je podľa jej slov 220 kilometrov zemných, 41 kilometrov vzdušných káblových rozvodov a 206 rozvádzačov verejného osvetlenia. "Na základe poznania stavu osvetľovacej sústavy samospráva postupuje pri spracovaní dokumentov pre rekonštrukciu osvetlenia a jej následné uskutočnenie," vysvetlila.

Adamovičová poznamenala, že najvyššia intenzita svetla je v úsekoch, ktoré osvetľujú cesty vyššej triedy, predovšetkým časť rýchlostnej cesty a ciest prvej triedy. Zdôraznila, že Banská Bystrica v čase energetickej krízy neobmedzila prevádzku verejného osvetlenia. "Úspora energie, ruka v ruke so znížením emisií uhlíka v čo najväčšej možnej miere, je však pre mesto dôležitá, k čomu smerujú naše aktivity v najbližších mesiacoch," ukončila.

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.

tan ima