Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenská ekonomika aj začiatkom tohto roka pokračuje v raste, a to pravdepodobne o niečo rýchlejšie ako v poslednom kvartáli vlaňajška. V prvom štvrťroku by mal hrubý domáci produkt (HDP) vzrásť medzikvartálne o 0,4 %. Vyplýva to z aktuálneho marcového nowcastingu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vo februárovej prognóze ešte odhadovala rast na úrovni 0,2 %.

"Spotreba domácností by mala pod tlakom vysokej inflácie rásť len nepatrne. Reálne mzdy sú vo fáze poklesu. Napriek tomu však zrejme domácnosti uberajú aj z nahromadených úspor a predajcovia v službách a obchode v prieskumoch informujú o pomerne solídnej úrovni spotrebiteľského dopytu," priblížili analytici RRZ.

Po poklese v predošlom kvartáli sa podľa nich preberá export Slovenska. Ťahá ho zlepšená očakávaná výkonnosť ekonomiky eurozóny začiatkom roka. Oživujú sa tiež investície, k čomu pomohlo výraznejšie čerpanie eurofondov v januári a zvýšená dôvera v stavebníctve. Spotrebné výdavky vo verejnom sektore majú rastovú tendenciu, a to aj v reálnom vyjadrení.

"Náš export by mohol dodatočne ťažiť zo zlepšenej ekonomickej výkonnosti v Číne, ktorá je od začiatku roka impulzom pre svetovú ekonomiku ako celok. Aktivita sa tu rozbieha po uplynutí protipandemických reštrikcií," vysvetlili analytici.

Mierne priaznivejší vývoj ekonomiky sa prejavuje aj zlepšeným dopytom po pracovnej sile. Pri vysokom raste výrobných nákladov budú ale zamestnávatelia podľa RRZ v najímaní zamestnancov opatrní a zamestnanosť by za celý tento rok mala narásť len mierne.

Makroekonomický nowcasting je výstupom analytikov Kancelárie RRZ. Ide o rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku, ktorý berie do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti v SR. Nie je plnohodnotnou prognózou, nakoľko priestor na expertný úsudok je pri ňom obmedzený a aktualizuje len jeden štvrťrok prognózy.