Bratislava 23. septembra (TASR) - Na piatkovom verejnom vypočutí kandidátov na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa na Úrade vlády (ÚV) SR zúčastnili z pôvodných štyroch záujemcov len dvaja, a to Peter Kubovič a Tomáš Lepieš.

Ako pred začiatkom vypočutia prvého kandidáta oznámil predseda výberovej komisie a vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab, ostatní dvaja záujemcovia o post predsedu ÚVO Ľubomír Kubička a Helena Polónyi nepredložili do piatkového rána potvrdenie o previerke na stupeň tajné, takže na verejné vypočutie neboli pripustení.

Slovenské verejné obstarávanie podľa Kuboviča "nie je v takej kondícii, ako by malo byť". "Dlho sme už členská krajina EÚ a naše verejné obstarávanie stále nemáme stabilizované, stále nemáme vyriešené právno-aplikačné problémy. Verejní obstarávatelia v mnohých ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní tápu, meníme dosť často legislatívu," povedal Kubovič. Európska legislatíva je podľa neho stabilná aspoň na 10 rokov.

"Ak by som bol predsedom ÚVO, orientoval by som sa na zlepšenie výkladu zákona o verejnom obstarávaní. My si ho nemôžeme dovoliť meniť takými zásadnými reformami, že sa mení základ zákona," podčiarkol Kubovič. ÚVO by sa podľa neho mal sústrediť na konkrétne nákupné praktiky, aby napríklad pre starostu obce bolo jednoduché do formulára ÚVO len doplniť parametre svojho obstarávania a mal by po obstarávaní istotu výsledku verejného obstarávania.

Lepieš by sa ako prípadný predseda ÚVO chcel zamerať na tzv. detašované centrá ÚVO a tzv. jednotné európske domy, aby verejní obstarávatelia a prijímatelia eurofondov mali zjednodušený prístup k službám úradu v regiónoch. Chcel by tiež zabezpečiť, aby sa malé obce pri verejnom obstarávaní spájali, aby proces bol pre ne efektívnejší. "Mal by vzniknúť inštitút spoločného príležitostného verejného obstarávania," uviedol.

Do praxe by chcel Lepieš zaviesť vzorové súťažné podklady, najmä na obstaranie jednoduchých opakujúcich sa služieb, napríklad stavebných prác. "Dobré by bolo v činnosti úradu viac sa sústreďovať na podnikateľov, doteraz sa činnosť úradu sústreďovala najmä na verejných obstarávateľov," povedal okrem iného pri prezentácii svojich predstáv Lepieš.

Podľa Jakabových slov sa výberová komisia zhodla, že pri hodnotení kandidátov bude sledovať 6 okruhov, a to vzdelanie, odbornosť, manažérske zručnosti, základné vybavenie kandidáta (jazykové, komunikačné schopnosti), integritu uchádzača a konflikt záujmov.

Členmi odbornej komisie boli Július Jakab (predseda výberovej komisie), Metod Špaček (vedúci Kancelárie prezidenta SR), Jaroslav Ivančo (podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR), Jozef Sedlák (námestník Generálnej prokuratúry SR), Tibor Menyhart (predseda Protimonopolného úradu SR), Peter Kozák (generálny tajomník služobného úradu na Ministerstve obrany SR), Roman Koreň (generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko), Zuzana Petková (riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu), Tomáš Kučera (riaditeľ odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve kultúry SR), Ján Kutan (člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory) a Ľuboš Kostelanský (Transparency International Slovensko).

ÚVO je ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého stojí predseda. Toho na návrh vlády volí a odvoláva parlament. Funkčné obdobie predsedu ÚVO je päťročné. Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje SR navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách EÚ a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.