Prešov 23. septembra (TASR) - Mesto Prešov, ako aj prešovské firmy pociťujú dopady energetickej krízy. Vyzývajú preto vládu SR, aby urýchlene zakročila. Ako TASR informoval hovorca radnice Vladimír Tomek, zástupcovia mesta, mestských firiem a kľúčových zamestnávateľov v Prešove a užšom regióne na štvrtkovom (22. 9.) stretnutí diskutovali o vážnych dopadoch energetickej krízy na chod objektov v správe mesta, ako aj súkromných prevádzok a zariadení.

"Pre viaceré súkromné spoločnosti a organizácie môže byť enormný rast cien energií likvidačný. Zúčastnené strany preto prijali jednotné uznesenie adresované vláde SR, v ktorom vyzývajú predstaviteľov štátu, aby urgentne prijali opatrenia," povedal Tomek.

Súčasná energetická kríza podľa jeho slov čoraz viac zasahuje do životov obyvateľov. Jej dopady však výrazne ovplyvňujú aj chod mesta Prešov a množstva firiem, ktoré pôsobia na jeho území. Viaceré subjekty, inštitúcie a organizácie v prešovskom regióne dokonca hovoria o existenčných problémoch.

Štvrtkové stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou primátorky Prešova Andrey Turčanovej. Zástupcovia územnej samosprávy a kľúčových zamestnávateľov z Prešova a užšieho regiónu prijali jednotné uznesenie, v ktorom vyzývajú vládu, aby urýchlene zakročila.

Od vlády požadujú, aby urgentne prijala opatrenia pre stabilizáciu cien v energetickej oblasti na prijateľnej úrovni pre všetky segmenty trhu. Ďalej opatrenia na kompenzáciu časti nákladov na energie pre územnú miestnu samosprávu a územnú regionálnu samosprávu, pre nimi zriadené a založené právnické osoby a organizácie, ako aj pre služby vo verejnom záujme. Rovnako, aby prijala opatrenia pre maximálnu elimináciu rizika zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s nárastom nákladov na energie, s čím súvisí udržateľnosť a podpora podnikateľského prostredia. Vyzývajú tiež na prijatie opatrení pre zmenu legislatívnych a technických noriem pri dodávkach tepla a energií s ohľadom na súčasnú situáciu.

Len rýchlo a adresne prijaté mimoriadne opatrenia dokážu podľa nich zamedziť rizikám zvyšovania nezamestnanosti, zhoršovaniu sociálnych pomerov a s tým súvisiacich negatív.

"Bez relevantných opatrení zo strany štátu nebude postačovať šetrenie nákladov na energie, ku ktorému už všetci zúčastnení pristúpili v maximálnej možnej miere v medziach legislatívy a jednotlivé subjekty alebo organizácie budú musieť prijať ďalšie nezvratné opatrenia, čo bude mať vplyv a negatívny dopad na plnenie spoločenských, ale aj zákonných povinností a dodržiavanie technických noriem," zhodli sa účastníci stretnutia.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko Úradu vlády SR.