Bratislava 21. septembra (TASR) - Novým prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sa na obdobie rokov 2022 až 2025 stal Rastislav Ňukovič. Rozhodli o tom delegáti 10. riadneho snemu SPNZ. Ňukovič vystrieda na najvyššej pozícii zväzu Tomáša Malatinského, ktorý ho viedol od roku 2015.

Ako ďalej informoval výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský, prvým viceprezidentom SPNZ sa stal Martin Hollý. Ďalšími členmi vedenia zväzu sú ešte Martin Bartošovič a Tomáš Niepel.

Nový prezident SPNZ chce nadviazať na pozitíva práce SPNZ v posledných rokoch. "Chcem pokračovať v aktívnej komunikácii SPNZ smerom k verejnosti, profesijným organizáciám orgánom štátnej správy i zahraničných partnerom. Považujem za dôležité aj obhajobu zemného plynu v našom i európskom energetickom mixe, no zároveň aj hľadanie ciest, ako dostať do plynárenskej infraštruktúry čo najviac obnoviteľných plynov, pretože bez ich využitia nemá Európa šancu dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu," povedal Ňukovič.

Snem rozhodol, že SPNZ bude podporovať iniciatívy a projekty v oblasti plynárenstva, ktoré zvyšujú energetickú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny, či už formou diverzifikácie dodávok a trás, ale aj využitie potenciálu vlastnej ťažby a produkcie obnoviteľných plynov, ako je vodík a biometán.

Zároveň bude zväz presadzovať inovatívne projekty v plynárenstve a prispievať k tomu, aby sa mohli uchádzať o podporu IPCEI (dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, pozn. TASR) či rôznych európskych fondov. Chce sa zamerať aj na podporu plynovej mobility ako relevantnej alternatívy voči iným pohonom, spolupracovať so samosprávami a verejným sektorom na jej využívaní, aj ako súčasti cirkulárnej ekonomiky.