Bratislava 21. septembra (TASR) – Pripájanie do prepravnej siete by sa malo regulovať prostredníctvom vydávania osvedčení na výstavbu energetického zariadenia. Vyplýva to z novely zákona o energetike z dielne poslancov OĽANO, ktorú v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh má riešiť finančný dosah aj na odoberateľov plynu v domácnostiach, verejných inštitúciách a na podnikateľský sektor.

Predkladatelia poukázali na to, že predchádzajúcou novelou zákona o energetike došlo k zrušeniu obmedzenia pripájania do prepravnej siete. Zaviedla sa tak možnosť odoberateľov zemného plynu priamo sa pripojiť na prepravnú sieť v Slovenskej republike. Táto zmena však môže mať podľa nich zásadný finančný dosah nielen na prevádzkovateľa distribučnej siete, ale sekundárne aj na odoberateľov plynu v domácnostiach, verejných inštitúciách a na podnikateľský sektor.

"Pre vybraných najväčších odberateľov by sa v súčasnom legislatívnom stave viac oplatilo investovať a priamo sa napojiť do prepravnej siete, čo by znamenalo presun distribučných nákladov na domácnosti a maloodberateľov a následne zvýšenie distribučných taríf odhadom o viac ako 20 %," upozornili poslanci v dôvodovej správe. Neobmedzené priame pripájanie na prepravnú sieť podľa nich nie je vo verejnom záujme aj z dôvodu, že by viedlo k zaťažovaniu životného prostredia nedôvodnou výstavbou nových plynovodov.

Návrh zákona rieši problém tak, že definíciu energetického zariadenia dopĺňa o osobitnú kategóriu, ktorá umožňuje reguláciu vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100.000 odberateľov plynu.

Na výstavbu takéhoto zariadenia prostredníctvom vydania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia by nemal byť potrebný len súhlas Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ale aj prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorou je na Slovensku spoločnosť eustream. Väčšinový podiel v tejto spoločnosti má Slovenská republika. Štát preto podľa predkladateľov bude mať dostatočný vplyv na vydávanie takýchto súhlasov.