Peking 15. augusta (TASR-OTS) - /PRNewswire/ - Podľa spoločného prieskumu, ktorý uskutočnili CGTN Think Tank a Čínsky inštitút verejnej mienky pri Renmin University of China, viac ako 78 % ľudí z celého sveta verí, že čínska ekonomika v uplynulom desaťročí oživila svetovú ekonomiku a stala sa motorom svetového hospodárstva.

Prieskumu sa zúčastnili respondenti v priemernom veku 38,64 roka z rozvinutých krajín, ako sú USA, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Singapur, ako aj z rozvojových krajín, ako sú Brazília, Argentína, Mexiko, Thajsko, India, Pakistan, Spojené arabské emiráty, Egypt, Nigéria, Keňa a Južná Afrika. Viac ako polovica respondentov má vysokoškolské vzdelanie, 54,71 % má bakalársky alebo vyšší stupeň, z toho 15,22 % sú magistri a doktori.

Prieskum ukázal, že 91,46 % respondentov z Afriky vysoko hodnotí hospodárske úspechy Číny. Hneď za ňou nasledovala Európa s podielom 81,6 %, zatiaľ čo Severná Amerika sa umiestnila na treťom mieste s podielom 78,09 %.

Ľudia z krajín iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta (BRI) vysoko hodnotili hospodárske úspechy Číny. Medzitým 84,02 % respondentov z rozvojových krajín dôveruje čínskej ekonomike, čo je viac ako v prípade respondentov z rozvinutých krajín.

Tvrdá práca sa vypláca

Prevažná väčšina respondentov má o Číňanoch pozitívny dojem a 84,42 % afrických respondentov a 71,18 % európskych respondentov si myslí, že Číňania sú pracovití a motivovaní.

Hrubý domáci produkt Číny na obyvateľa sa za posledných desať rokov zvýšil zo 6 100 USD na viac ako 12 000 USD, čo 76,65 % respondentov považuje za pozoruhodné. V prieskume sa viac ako 70 % respondentov z piatich kontinentov domnieva, že Čína bohatne.

Číne sa za posledné desaťročie podarilo vymaniť z chudoby takmer 100 miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach a veľká väčšina respondentov z celého sveta sa domnieva, že dva hlavné dôvody tohto historického úspechu sú, že čínske hospodárstvo si udržiava rýchly rast a že čínski lídri sú odhodlaní a pevne kráčajú za svojimi cieľmi.

Pokiaľ ide o rýchly technologický rozvoj, respondentov najviac zaujal čínsky rozvoj 5G, umelá inteligencia a vysokorýchlostné železnice. V Afrike na 73,87 % respondentov najviac zapôsobili čínske 5G siete a 55,28 % respondentov ocenilo vysokorýchlostné železnice v krajine. V Európe bolo 52,77 % respondentov ohromených pokrokom krajiny v oblasti umelej inteligencie.

Multipolárny svet

V prieskume sa respondentov pýtali aj na ich názory na budúce usporiadanie sveta. Približne 6 % ľudí na celom svete verí, že svet bude v budúcnosti unipolárny – s dominanciou USA alebo Číny – zatiaľ čo 34 %, čo je najväčšia skupina, si podľa prieskumu myslí, že najpravdepodobnejšou perspektívou je multipolárny svet.

Čínsku koncepciu „spoločenstva so spoločnou budúcnosťou", ktorá zdôrazňuje ľudstvo ako celok a hľadá novú cestu, ako sa vyhnúť konfrontácii, podporovalo 61 percent opýtaných.

Ľudia z krajín v rámci BRI viac súhlasili s čínskym pohľadom na svet.

Spomedzi vplyvov, ktoré BRI priniesla ich krajinám, si v prieskume najčastejšie vybrali „zdieľanie prínosov rozvoja" (53 %), „rozšírenie medzinárodného trhu" (51 %), „posilnenie základnej infraštruktúry" (44 %) a „podporu kultúrnych výmen" (43 %).

Len 8 % respondentov uviedlo, že sa domnievajú, že ich krajiny sú vystavené „dlhovej pasci", ktorú nastražila Čína.

Podľa prieskumu väčšina respondentov schvaľuje prístup Číny k ľudským právam.

Približne 57 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením „Čína vždy pristupuje k ľudským právam realisticky a prakticky. Ľudské práva by sa nemali oddeľovať od reality a vývojových fáz každej krajiny. Práva na živobytie a rozvoj sú najzákladnejšie," a 26 percent s nimi úplne súhlasilo.

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2022-08-14/CGTN-poll-78-34-of-people-believe-China-vitalized-world-economy-1cuXHRzRyq4/index.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877831/image_5009787_55967484_CGTN.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1877832/image_5009787_55967843_CGTN.jpg