Bratislava 21. júla (TASR) - Eurofondy programového obdobia 2014 až 2020 sa ku koncu júna čerpali asi na 46 %. Vyplýva to z materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 až 2020 k 30. júnu 2021 a pokrok za jún 2021, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.

"K 30. júnu 2021 dosiahlo čerpanie EŠIF z celkového záväzku (15,94 miliardy eur, s REACT-EU) výšku 7,28 miliardy eur, čo predstavuje 45,69 %," spresnilo ministerstvo investícií. Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 8,66 miliardy eur (vrátane 1. tranže REACT-EU), spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 8,82 miliardy eur.

Alokácia k 30. júnu dosiahla podľa materiálu vo výzvach a vyzvaniach EŠIF z celkového záväzku (15,94 miliardy eur, s REACT-EU) výšku 20,02 miliardy eur, čo predstavuje 125,93 %.

V roku 2021 je podľa MIRRI potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach (vrátane 1. tranže REACT-EU).

Kontrahovanie EŠIF ku koncu júna 2021 dosiahlo z celkového záväzku (15,94 miliardy eur, s REACT-EU) výšku 13,11 miliardy eur, čo predstavuje 82,25 %.

V roku 2021 je potrebné na splnenie odporúčaného plánu kontrahovania ešte nakontrahovať 2,08 miliardy eur. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je minimálne 90-percentné kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 346 miliónov eur/mesiac. "Mesiac jún 2021 považujeme za podpriemerný, keďže bolo dosiahnuté kontrahovanie len vo výške 150,10 milióna eur," dodalo MIRRI.

Do konca programového obdobia zostáva podľa informácie MIRRI nakontrahovať ešte 2,83 miliardy eur (vrátane 1. tranže REACT-EU), spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 2,99 miliardy eur.