Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok schválila národný plán obnovy a odolnosti Českej republiky v hodnote sedem miliárd eur.

Komisia oznámila, že pozitívne zhodnotila český plán obnovy a odolnosti, čo je dôležitý krok k tomu, aby Česká republika mohla získať granty vo výške 7 miliárd eur cez Mechanizmus pre obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je "hnacím motorom" multimiliardového ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU).

Exekutíva EÚ zdôraznila, že financovanie vyčlenené cez RRF podporí implementáciu zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Českej republiky a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri prekonávaní dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.

Komisia posúdila plán Českej republiky na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Analýzy EK sa zamerali najmä to, či investície a reformy stanovené v českom národnom pláne podporujú prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku, či prispejú k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri a či posilnia potenciál hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť.