Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa oficiálne stala súčasťou projektu slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý začiatkom roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Zriadenie centra pre koordináciu a rozvoj vesmírnych aktivít je európskym i celosvetovým štandardom a tiež nevyhnutným opatrením na udržanie kroku s EÚ a členskými štátmi Európskej vesmírnej agentúry (ESA), uviedla v utorok SARIO.

Činnosť slovenskej vesmírnej kancelárie bude postavená na úzkej spolupráci medzi SARIO a ministerstvom. Kým MŠVVŠ bude mať na starosti medzirezortnú politickú koordináciu a multilaterálne otázky medzinárodnej spolupráce, SARIO bude pokrývať implementačnú časť agendy – najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a jeho lokálnych a medzinárodných partnerstiev.

Vytvorenie kancelárie vychádza z uznesenia vlády a je naviazané na pridružené členstvo Slovenska v ESA. Cieľom "priemyselnej zložky" slovenskej vesmírnej kancelárie bude zvýšiť počet slovenských subjektov zapojených do vesmírneho sektora, ako i mieru ich zapájania do medzinárodných projektov a partnerstiev. "Rozšírenie počtu slovenských firiem pôsobiacich v tomto sektore môže okrem vzniku nových pracovných miest, zvýšenia konkurencieschopnosti či lepšej pozície Slovenska vo vzťahu ku globálnym aktérom priniesť aj vytvorenie podnetného prostredia na vznik nových technológií," dodala agentúra.