Bratislava 10. novembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude hľadať riešenie, ako deregulovať trh s energiami a otvoriť ho konkurencii a zároveň vytvoriť primeraný rámec na ochranu spotrebiteľov. Liberalizácia trhu s energiami pravdepodobne bude postupná a začne sa od najväčších podnikov. Pre sociálne slabšie domácnosti a ďalšie znevýhodnené skupiny by sa mali vytvoriť ochranné mechanizmy, ktoré by vplyv trhu zmiernili. Povedal to predseda ÚRSO Andrej Juris v podcaste Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SPNZ) Otvorene o plyne.

"Uvažuje sa o viacfázovej deregulácii, kde by boli deregulované v prvom rade veľké podniky, prípadne väčší odberatelia a následne by deregulácia postúpila aj pre ďalšie segmenty, prípadne komplet by bola deregulovaná. Zároveň by sa vytvoril ochranný dáždnik pre sociálne či zdravotne znevýhodnené osoby," povedal Juris.

Úrad podľa neho v súčasnosti analyzuje podobné systémy, ktoré využívajú európske štáty a návrh liberalizácie trhu predloží na verejnú konzultáciu. O miere a časovom rámci deregulácie energetického trhu podľa Jurisa rokuje aj pracovná skupina, ktorá sa zaoberá transpozíciou európskych predpisov do slovenskej legislatívy.

Problémom však je chýbajúca definícia energetickej chudoby. Podľa šéfa ÚRSO je treba posudzovať komplexne príjmy domácností, výdavky na energie a v niektorých krajinách sa posudzuje aj veľkosť príbytkov. "Je to komplexná téma presahujúce viacero rezortov, a keď toto legislatívou vyriešime, tak práca o tom, ako ich chrániť, je tá ľahšia časť," zdôraznil Juris.