Košice 2. septembra (TASR) – Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) na stredajšom mimoriadnom valnom zhromaždení zamietli návrh mesta Košice na zmenu jej stanov. TASR o tom informoval riaditeľ Klubu akcionárov VVS Ľubomír Čigáš s tým, že hlavným dôvodom boli pochybnosti o zákonnosti návrhu. Mesto reagovalo, že išlo o antikampaň. Zmenou stanov chcelo zabrániť vstupu súkromníkov do vodární, obáva sa ich postupnej privatizácie.

Valné zhromaždenie sa konalo na podnet najväčšieho akcionára východoslovenských vodární, ktorým je mesto Košice. Podľa Čigáša o podobnom návrhu na zmenu stanov rozhodovali akcionári VVS v júni aj júli. "Predloženým návrhom sa mesto Košice pokúsilo dosiahnuť, aby mohli akcie VVS nadobúdať len vopred určené mestá a obce. Mesto Košice dnes tiež opätovne navrhlo zaviesť do stanov územný princíp na obsadzovanie funkcií v Predstavenstve a Dozornej rade VVS. Tým chce zabezpečiť svoje členstvo v orgánoch vodární, o ktoré sa neúspešne pokúša viac ako jeden rok," uviedol.

Podľa mesta napriek antikampani o údajnej nezákonnosti výsledky stredajšieho hlasovania potvrdili, že zo strany akcionárov existuje veľký dopyt po zmene stanov. "Považujeme za veľký úspech, že najmä vďaka našej iniciatíve začne vedenie VVS pracovať na ich novelizácii a k tvorbe nových stanov bude prizvaný aj zástupca mesta Košice," povedal v reakcii primátor Jaroslav Polaček. Podľa jeho slov viacerí akcionári, ktorí zvažovali podporu návrhu mesta, sa aj preto rozhodli zdržať hlasovania a počkať si na návrh predstavenstva na zmenu stanov.

Zároveň dodal, že aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má vo svojich stanovách zakotvené, že jej akcionármi môžu byť iba obce a mestá v jej územnej pôsobnosti. Mesto Košice tvrdí, že v tejto oblasti sleduje verejný záujem a Ústavu SR, ktorá hovorí o vode ako o prírodnom dedičstve, ktoré využíva v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

Návrh mesta nedostal podporu ani od Klubu akcionárov VVS, ktorý zastupuje záujmy takmer tretiny akcionárov východoslovenských vodární. "Akcionárom VVS nie je potrebné a ani vhodné zakazovať či prikazovať, ako majú nakladať so svojím majetkom. Tým akcionárom, ktorí sa ocitli v situácii, že svoje akcie musia alebo chcú predať, je potrebné poskytnúť koncepčné riešenie, ktoré ochráni záujmy VVS a zachová akcionársku štruktúru v rukách miest a obcí," povedal člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel J. Krátký. Akcionári vodární sa zhodli na potrebe koncepčného a legálneho riešenia, Predstavenstvo VVS ho má predložiť na najbližšom valnom zhromaždení.

Cieľom zmeniť stanovy bolo zabránenie vstupu tretej osoby medzi akcionárov VVS, čím by súkromní investori mohli postupne akcie jednoduchšie skupovať. Tomu chce predísť aj skupina poslancov NR SR okolo Milana Potockého (OĽANO), a to zmenou legislatívy. Umožniť vstupu súkromníka medzi akcionárov VSS, ktorými sú obce a mestá, by mohol odpredaj akcií obce Čerhov. Tá v januári vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na svoj 0,07-percentný podiel. Na základe nej plánuje odpredať advokátskej kancelárii svojich 5144 kusov cenných papierov VVS za 100.000 eur.