Bratislava 20. júla (TASR) - V dňoch 9. a 10. júla 2020 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na dvoch chýbajúcich členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Hodnotiaca komisia z prihlásených uchádzačov vybrala štyroch najlepších, z ktorých môže vláda SR menovať dvoch, a to bez ohľadu na to, koľko bodov v hodnotení získali a v akom poradí skončili.

Výberová komisia je poradným orgánom vlády SR, ktorý jej transparentným spôsobom pomohol vybrať štyroch najlepších zo šestnástich uchádzačov. Je plne v kompetencii vlády SR rozhodnúť sa, ktorí dvaja kandidáti z týchto štyroch budú členmi Rady ÚVO.

Úrad vlády SR má vo výberovej komisii len jeden z deviatich hlasov. Ďalšie sú napríklad z Transparency International, INEKO, ZMOS či Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (kompletný zoznam nájdete na stránke Úradu vlády SR). ?Keďže komisia si po celý čas ctila transparentnosť a jednotliví členovia komisie sa vyraďovali z hlasovania aj pri malých náznakoch možného zaujatia, komisia v prípade jej člena pána Kuriana o vyradení zodpovedne diskutovala a k rozhodnutiu dospela hlasovaním všetkých členov.?

Medzi pánom Bálintom a pánom Cákom je stále výsledný rozdiel len 0,3 bodu. Ich výsledok je po zaokrúhlení na celé číslo rovnaký, a to 81 bodov, tak ako aj pred úpravou výsledného skóre. Pánovi Cákovi bola táto informácia transparentne komunikovaná. Pán Cák má naďalej rovnakú šancu ako ďalší traja kandidáti odporučení komisiou. Interpretácia pána Cáka, že majú byť menovaní prví dvaja, je v rozpore s nastavenými pravidlami aj so zdravou logikou - načo by komisia odporúčala najlepších štyroch, ak by mala vláda vymenovať automaticky len prvých dvoch? Konečné rozhodnutie je na vláde SR.

TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.