Bratislava 1. júla (TASR) - Hospodárske výsledky Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) SR prekonali v minulom roku všetky konzervatívne očakávania. Depozitár dosiahol historicky najvyšší zisk 790.000 eur, čo je medziročné zvýšenie o 42 %. Na hospodárskom výsledku sa podpísali hlavne zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie nákladov, informovala o tom v stredu PR manažérka CDCP Dagmar Kopuncová.

Medziročný vývoj hospodárskeho výsledku bol ovplyvnený poklesom nákladov o jedno percento a nárastom výnosov o dve percentá. Celkové náklady ovplyvnilo najmä zníženie spotrebovaných nákupov o 25 %, služieb o sedem percent a osobných nákladov o päť percent oproti plánovaným.

Zvýšenie výnosov ovplyvnil najmä 12-percentný rast tržieb za vlastné výkony. Tie tvoria najmä evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov, kde CDCP zaznamenal nárast o 26 %. O rovnaké percento vzrástli tržby pri registrácii záložných práv a zvýšenie tržieb o dve percentá eviduje depozitár aj za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. Naopak, pokles tržieb o štyri percentá priniesli obchodné služby emitentom listinných cenných papierov. Vzrástli aj finančné výnosy z dôvodu efektívnejšieho zhodnocovania a vyššej disponibilnej likvidity.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CDCP Martin Wiedermann poukázal na rastúci záujem emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. "Veríme, že tento trend bude pokračovať aj ako vhodná alternatíva pre firmy určená na rozvoj či opätovné naštartovanie ich biznisu. Dominantným prvkom uplynulého roka bolo aj vydávanie emisií krytých dlhopisov, ktoré nahradili hypotekárne záložné listy," povedal Wiedermann.

Kapitálové výdavky CDCP v uplynulom roku dosiahli pol milióna eur. Investičné aktivity smerovali hlavne do úprav hlavného produkčného softvéru a projektu digitalizácie.