Humenné 29. júna (TASR) – Výsledok hospodárenia mesta Humenné v roku 2019 po vylúčení účelovo určených prostriedkov predstavuje prebytok vo výške 1.352.148 eur. Ako pre TASR potvrdila vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Ivana Jenčíková, rovnako ako vlani poputuje do rezervného fondu a bude slúžiť i na krytie kapitálových výdavkov. Vlani samospráva podobným spôsobom zveľadila svoj majetok takmer o 3,3 milióna eur.

Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, najvyššiu položku v kapitálových investíciách predstavovalo financovanie projektu zariadenia pre seniorov v lokalite Dubník, na ktorý samospráva vlani vynaložila viac ako 680.000 eur a ktorého ukončenie sa predpokladá v tomto roku. Druhou najnákladnejšou investičnou akciou bola realizácia tréningového ihriska s umelou trávou na futbalovom štadióne. Z celkového rozpočtu viac ako 490.000 eur predstavovalo 100.000 eur z Prešovského samosprávneho kraja. Tretia najvyššia suma finančných prostriedkov smerovala v roku 2019 v Humennom do rekonštrukcie a modernizácie chodníkov a miestnych komunikácií. Mesto tiež vlani postavilo prevažnú časť komunitného centra, zvýšilo kapacitu materskej školy Dargovských hrdinov či zakúpilo vozidlo na dobudovanie systému triedeného zberu a odvoz komunálneho odpadu. Humenská samospráva si pri financovaní investičných projektov pomohla aj úverom vo výške viac ako 770.000 eur.

Z bežného rozpočtu putovalo okrem školstva najviac financií do sociálnej oblasti, a to v sume takmer 892.000 eur. Na podporu kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivít rozdala vlani humenská samospráva v rámci dotácií bezmála 390.000 eur, na vykrytie straty MHD vynaložila viac ako 250.000 eur. Prebytok v oblasti školstva vo výške 0,4 milióna eur pripisuje Jenčíková najmä rozdielu v položke "obedy zadarmo" v sume 150.000 eur. "Robilo sa to prvýkrát. Ukázalo sa, že počet detí, s ktorými sme pri odbere obedov počítali, sa s realitou nezhodoval, deti do škôl nenastúpili alebo počas roka chýbali. A keďže máme v meste deväť škôl, takto sa to nakumulovalo," vysvetlila.

Zadlženosť mesta Humenné k 31. decembru 2019 predstavuje 15,10 percenta.