Košice 28. júna (TASR) – V príprave realizácie geotermálneho vrtu pri Čižaticiach v okrese Košice-okolie došlo následkom koronakrízy k zdržaniu, práce by však mali začať ešte tento rok. Potvrdil to predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

"Prebiehajú a už sa ukončujú trhové konzultácie k vypísaniu verejnej súťaže na dodávateľa samotného vrtu. Väčšina potenciálnych záujemcov je zo zahraničia a nebolo možné posledné mesiace sa s nimi stretnúť, ale stále platí to, že by sme mali začať vŕtať tohto roku," uviedol Trnka pre novinárov.

Vrt s geotermálnou vodou by podľa plánov mal slúžiť pre budúci akvapark, ktorý by na danom mieste vybudoval vybraný investor. Dôležité pritom budú hydrodynamické skúšky z vrtu s informáciami o prietoku, teplote a chemickom zložení vody. Krajské zastupiteľstvo na vrt vlani v auguste vyčlenilo v krajskom rozpočte celkovo sumu 2,3 milióna eur.

Projekt má na starosti spoločnosť GeoSurvey, v ktorej má KSK 100-percentný obchodný podiel. Informatívna správa o investícii bude súčasťou pondelkového (29. 6.) rokovania krajského zastupiteľstva v Košiciach.

"Aktuálne prebieha komunikácia so zapojenými spoločnosťami, v rámci ktorej dochádza k vyjasňovaniu si technických otázok týkajúcich sa predmetu zákazky. Zároveň sa dohadujú podmienky na osobné stretnutia so zapojenými spoločnosťami a realizácie obhliadky miesta, na ktorom je plánovaná realizácia geotermálneho vrtu," uviedol Úrad KSK v materiáli pre poslancov. Súčasťou príprav je aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.