Beijing 21. mája (TASR-OTS) - /PRNewswire/ - Systém čínskych päťročných plánov predstavuje plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja Číny v nasledujúcich piatich rokoch. Spoločnosť CGTN nedávno spustila interaktívnu stránku, ktorá zhŕňa tieto päťročnice od roku 1953. Prístup na interaktívne stránky spoločnosti CGTN o päťročných plánoch: Designing the Future

Prvá päťročnica začala v roku 1953. Celkovo bolo vytvorených a realizovaných 13 päťročných plánov, okrem obdobia ekonomických úprav medzi rokmi 1963 a 1965.

Tento rok 2020 je posledným rokom 13. päťročnice. V súčasnej dobe pripravuje Čína dokumentáciu 14. plánu. Pozornosť všetkých sa sústreďuje na výročnú schôdzu vládnych orgánov Číny koncom mája, kde budú zverejnené podrobnejšie informácie.

Spoločnosť CGTN analyzovala a vizualizovala čínske päťročnice z hľadiska ich dĺžky, hlavných cieľov a plánov pre priemysel, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, vládu, vedu a technológiu, životné prostredie, zahraničný obchod a národnú obranu.

Projekt načrtol podrobné ciele a pokyny zahŕňajúce otázky ekonomiky, sociálnej sféry, vzdelania a životného prostredia. Primárne sa zameral na ciele ekonomického rozvoja, ekonomické reformy a reštrukturalizáciu priemyslu.

Od prvej po trinástu päťročnicu

Po založení Čínskej ľudovej republiky v roku 1949, prešla čínska ekonomika obdobím obnovy. V roku 1953 spustila vláda prvý päťročnicu (1953-1957), ktorej cieľom bolo, aby sa z poľnohospodárskeho štátu stala vyspelá priemyselná krajina zameraná na rozvoj ťažkého priemyslu.

Niekoľko ďalších päťročníc kládlo dôraz na rozvoj poľnohospodárstva a priemyslu. Druhá päťročnica (1958-1963) pokračovala v rozvoji priemyslu so zameraním na ťažký priemysel. Hlavnými úlohami tretej päťročnice (1966-1970) bol rozvoj poľnohospodárstva a posilnenie základných priemyselných odvetví. Štvrtý plán (1971-1975) vytýčil ciele pre výsledky v poľnohospodárstve a priemysle a investície do infraštruktúry. Piata päťročnica (1976-1980) stanovila za cieľ vybudovať nezávislý a relatívne kompletný systém priemyslu.

V období od druhej do piatej päťročnice prechádzala čínska vláda obdobím vytvárania a zavádzania vlastných pokynov pre stredne až dlhodobý rozvoj. V súvislosti s rozširovaním vedomostí a skúseností boli ciele neustále upravované.

Prvé päťročné plány stanovovali kvóty pre špecifické výrobné odvetvie, ako napríklad oceľ a obilie. Od začiatku osemdesiatych rokov bola Čína v procese zavádzania socialistickej trhovej ekonomiky v rámci socializmu s čínskymi črtami, povaha plánov bola uvoľnenejšia a väčšina stanovených cieľov bola zrušená.

Šiesta päťročnica (1981-1985) sa zamerala najmä na úpravy a riešenie problémov predchádzajúcich plánov.

Interaktívny projekt analyzoval textovú dokumentáciu prvej a siedmej až trinástej päťročnice, lebo znenie od druhej do šiestej nebolo k dispozícii. Osem oficiálnych dokumentov obsahovali 360.000 čínskych znakov. Pokiaľ ide o dĺžku jednotlivých päťročníc, dokumentácia prvej je najdlhšia a predstavovala základ pre nasledujúce plány.

Siedma päťročnica (1986-1990) bola zameraná na vytvorenie základov nového socialistického hospodárskeho systému s čínskymi črtami.

Ôsma päťročnica FYP (1991-1995) dala prioritu reštrukturalizácii priemyslu a ďalej podporila rozvoj technológií, vzdelávania a zahraničného obchodu.

Hlavné ciele deviatej päťročnice (1996-2000) zahŕňali predbežné založenie ekonomiky socialistického trhu a ďalšie zlepšovanie štruktúry priemyslu.

Desiata päťročnica (2001-2005) si kládla za cieľ vytvoriť relatívne kompletný systém sociálneho zabezpečenia a cieľ pokročiť významne v zavádzaní moderného systému podnikania firiem vo vlastníctve štátu.

Jedenásta päťročnica (2006-2010) navrhla optimalizáciu a zdokonalenie štruktúry priemyslu a zlepšovanie využívania zdrojov.

Zámerom dvanástej päťročnice (2011-2015) bolo zvýšenie vstupov do vzdelania, vedy a technológií a stanovenie cieľov v ochrane životného prostredia.

Trinásta päťročnica (2016-2020) posilňuje využitie modernizácie pre ďalší rozvoj.

V posledných rokoch sa plány netýkajú len ekonomiky. Väčšia pozornosť je venovaná tiež širšej rade priorít, ako je napríklad ochrana životného prostredia, znižovanie emisií uhlíka a optimálne využívanie energie a na sociálne programy, ako je zdravotné zabezpečenie a tvorba pracovných miest.

Originálny článok: https://news.cgtn.com/news/2020-05-15/Five-Year-Plans-map-out-China-s -future-development-QvANs2JxVS/index.html

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1170891/Designing_Future_China_s_Fiv e_Year_Plans_Since_1953.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097018/CGTN_Logo.jpg  

Kontakt pre médiá: Jiang Simin, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +86-188-2655-3286

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.