Bratislava 6. apríla (TASR) – Vrcholiaca pandémia nového koronavírusu má čoraz väčší vplyv na podnikanie živnostníkov a malých firiem. Súčasné obmedzenia a obavy obyvateľov zasiahli viac ako 90 % poskytovateľov služieb a z toho 36 % už prerušilo činnosť. Vyplýva to zo spoločného prieskumu platformy Wilio.sk a Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ), na ktorom sa zúčastnilo od 24. marca do 2. apríla 924 živnostníkov a drobných podnikateľov.

Výsledky ukazujú, že vyše 54 % účastníkov prieskumu prichádza o prácu preto, že zákazníci rušia zákazky vzhľadom na obmedzenie styku osôb. Štvrtina opýtaných musela prerušiť činnosť vzhľadom na aktuálne platné nariadenia, a takmer 11,5 % tak urobilo pre nedostatok dopytu po ich produktoch. Iba 9,3 % respondentov uvádza menšie dosahy na ich podnikanie.

Z opatrení na záchranu ich podnikania uviedli opýtaní ako najviac potrebné dotácie na prevádzkové náklady, ktoré musia platiť, aj keď nemajú príjem. Tie potrebuje až 55 % opýtaných. Ako ďalšie uviedli odloženie splátok sociálnych a zdravotných odvodov a odloženie splátok na existujúcich pôžičkách a úveroch. Čiastočným problémom je pre mnohých aj dostupnosť materiálov, predovšetkým dlhšie dodacie doby a znížená flexibilita výdaja, čo sťažuje činnosť 41,3 % z tých, ktorých činnosť nie je prerušená.

Pre približne 45 % účastníkov prieskumu sú hlavnou činnosťou stavebné práce, 27 % práce okolo domu a záhrady. Ďalšie služby, ako sú všeobecné opravy, preprava a doprava, má ako hlavný zdroj príjmu 14,6 % opýtaných, biznis služby 4,5 % a auto-moto 2,6 %.