Bratislava 26. marca (TASR) – Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) vyzvala vládu na čo najrýchlejšie prijatie plánu potrebných opatrení, ktoré zabezpečia obnovenie ekonomického života krajiny. Podnikatelia očakávajú počas niekoľkých týždňov, ak dôjde k spomaleniu šírenia ochorenia COVID-19, otvorenie škôl, obchodov a obnovenie služieb a výroby. Informovala vo štvrtok PAS.

Za najdôležitejšie opatrenia členovia PAS považujú dočasné zrušenie platby sociálnych a zdravotných odvodov živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) za marec, apríl a máj, oslobodenie výplaty zamestnancov postihnutých podnikov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu a tiež odklad splátok úverov či lízingov, za ktoré by ich klienti neboli trestaní zápisom v úverovom registri a úrokom či zvýšenými doplatkami.

"Podnikatelia si uvedomujú bezprecedentnú situáciu, ktorej čelíme v súčasnosti. Uvedomujú si potrebu chrániť najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, a preto vyzývajú vládu na zavedenie potrebných protivírusových opatrení," uviedla PAS. Aliancia však upozornila, že nie je možné, aby sa hospodársky život na viac mesiacov úplne zastavil, keďže by to malo devastačné následky na hospodárstvo.

PAS ocenila razantný nástup vlády a prijatie nových opatrení smerujúcich k zmierneniu škôd, no vyzvala na rýchle a premyslené kroky tak, aby opatrenia chrániace pred novým koronavírusom nespôsobili vyššie škody ako prebiehajúca pandémia. "Civilizovaná spoločnosť môže fungovať len, ak ľudia pracujú," zdôraznil výkonný riaditeľ PAS Peter Serina .

Podľa prieskumu PAS medzi podnikateľmi súčasné obmedzenia v trvaní mesiaca existenčne ohrozia 53,7 % podnikateľov. Ak by trvali dva mesiace, 94,6 % podnikateľov si myslí, že to bude znamenať zánik podnikania mnohých živnostníkov a firiem. "Názor, že vláda sa má zaručiť za úvery alebo lízingové nájmy pre malé a stredné podniky, vyjadrilo 82,9 % podnikateľov," dodala PAS.