Ochtiná 24. marca (TASR) – Dovedna 25 až 30 pracovných miest v bani by malo vzniknúť v plánovanom ťažobnom areáli pri Ochtinej v okrese Rožňava, kde chce spoločnosť BSP – servis ťažiť volfrámové a molybdénové rudy. Vyplýva to zo zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Navrhovaná činnosť predstavuje zámer otvorenia a prípravy výhradného ložiska molybdénových rúd a následného dobývania predmetných rúd v dobývacom priestore Ochtiná hlbinným spôsobom s celkovou maximálnou ročnou kapacitou do 90.000 ton za rok,“ uvádza spoločnosť.

Začiatok činnosti je podľa materiálov naplánovaný na aktuálny rok a prebiehať má až do vydobytia zásob. Navrhovaná činnosť bude vykonávaná na pozemkoch s celkovou výmerou 6,5 hektára.