Brusel/Štrasburg 12. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) vyzval v stredu na prijatie prísnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov využívajúcich systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie (UI).

Nelegislatívne uznesenie reaguje na výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktoré súvisia s rozvojom a čoraz intenzívnejším využívaním umelej inteligencie a automatizovaných rozhodovacích procesov.

Parlament v tejto súvislosti ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však podľa poslancov mali byť riadne informovaní o využití systémov automatizovaného rozhodovania a o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť rozhodnutie prijaté takýmto systémom.

Podľa poslancov by automatizované systémy rozhodovania mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí.

Europoslanci zdôraznili, že konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad v zdravotníctve, právnickej oblasti či pri účtovníckych a bankových operáciách, mal vždy niesť človek.

Uznesenie EP vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá EÚ vzťahujúce sa na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami.

Okrem toho EP odporúča aj novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by v ére nastupujúcej digitalizácie aktualizovala pojmy ako "škoda", "výrobok" a "chyba" a tiež pravidlá upravujúce dôkazné bremeno. V uznesení sa tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska.

Dokument EP bude zaslaný Rade EÚ a Európskej komisii, ktorá už avizovala, že 19. februára predstaví takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.