Bratislava 17. novembra (TASR) – Rastúci podiel predaja automobilov s benzínovými motormi na úkor naftových zvyšuje množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2), vypúšťaných do atmosféry. Riešením je prechod na alternatívne palivá. Vyplýva to z vládou schválenej Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Priemerná hodnota emisií nových osobných vozidiel v Európskej únii (EÚ) dosiahla za rok 2017 u nových benzínových vozidiel hodnotu 121,6 gramu (g) CO2 na kilometer (km) a u nových vozidiel s naftovým motorom 117,9 g/km. "Na Slovensku priemerná hodnota emisií nového osobného vozidla za rok 2017 bola vo výške až 126,1 g/km, no zároveň sa mení pomer predaja vozidiel v prospech benzínových motorizácií na úkor naftových, čo medziročne zvyšuje produkciu emisií CO2," uvádza schválená revízia.

Zatiaľ čo v roku 2016 bol v EÚ pomer benzínových a naftových motorizácií približne 46:50, v roku 2018 bolo registrovaných 50 % benzínových motorizácií v porovnaní so 47 % naftových motorizácií. Zvyšok tvorili alternatívne pohony.

Od roku 2020 musia výrobcovia automobilov dosiahnuť priemernú hodnotu emisií CO2 95 g/km. Za nesplnenie tejto povinnosti budú musieť zaplatiť 95 eur za každý gram nesplnenia, vynásobený počtom vozidiel, ktoré výrobca predá po roku 2020.

Pri predaji každého vozidla spĺňajúceho priemerné hodnoty emisií CO2 v roku 2017 sa teda prekročí limit 95 g/km, čo by podľa revízie rámca znamenalo sankciu pre výrobcov automobilov viac ako 2000 eur na každé predané auto. Uvedenú sumu by výrobcovia mohli ušetriť, ak namiesto naftovej alebo benzínovej motorizácie predajú napríklad elektromobil alebo vozidlo s iným alternatívnym pohonom. Práve schválená Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami ráta v nasledujúcich rokoch s podporou a výraznejším rozšírením takýchto pohonov.