Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vyhlásila už 18. ročník súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2019. Prihlášku do súťaže môžu podnikateľské subjekty poslať do konca februára 2020. Víťaza súťaže, ktorá oceňuje etické správanie sa podnikateľov, vyhlásia v apríli 2020 na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK. Počas doterajších 17 ročníkov súťaže sa v nej posudzovalo 252 subjektov.

"Podnikateľská etika ovplyvňuje efektívnosť podnikania a prispieva aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku. Podnikateľov, ktorí ju uplatňujú, si treba vážiť. Aj preto sa odovzdávanie Veľkej ceny SOPK stalo neoddeliteľnou súčasťou každoročného zhromaždenia delegátov, záštitu nad súťažou máva predseda vlády a cenu odovzdávajú najvyšší ústavní činitelia," vysvetľuje predseda SOPK Peter Mihók.

Súťaž je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

Naďalej platí, že víťazná firma spolu s cenou dostane aj logo a s ním právo používať ho vo všetkej svojej komunikácii na sprostredkovanie posolstva, že podniká v súlade s etikou.

Podnikatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže, musia prihlášku poslať alebo doručiť priamo Úradu SOPK v Bratislave.