clnVýrobný závod spoločnosti Camfil v priemyselnom parku Levice-Géňa v súčasnosti dokončuje rozšírenie svojich výrobných kapacít. Ako TASR informoval riaditeľ levického závodu Imrich Mészáros, investícia do rozšírenia výrobnej haly a skladových priestorov predstavuje sumu približne 5,5 milióna eur.
Camfil je pri Leviciach etablovaný od roku 2007, pôsobí na pozemku o rozlohe štyroch hektárov, pričom približne na dvoch hektároch je vybudovaný samotný závod. "Začiatočná investícia do výstavby závodu, zakúpenia pozemkov a strojového vybavenia predstavovala sumu približne 12 miliónov eur, pričom cieľom spoločnosti bolo sem premiestniť výrobu vreckových filtrov z Nemecka. Sú to vzduchové filtre z jemných materiálov. Začínalo sa s 20 zamestnancami, v súčasnosti levický závod zamestnáva 175 ľudí," povedal Mészáros.
Ročná produkcia závodu je na úrovni približne 1,5 milióna filtrov s tržbami vo výške viac než 25 miliónov eur. "Najväčším odberateľom je Nemecko, ktoré pokrýva takmer 60 % našej výroby, nasledujú krajiny kontinentálnej Európy. Filtre sú určené do vzduchotechnických zariadení do budov automobilového, farmaceutického či potravinového priemyslu a nákupných centier," dodal riaditeľ.
V polovici septembra bude rozšírená výrobná hala po kolaudácii, pričom v súčasnosti sú nové zariadenia v testovacej fáze. "Budú sa tu vyrábať filtre s vyššou pridanou hodnotou na najmodernejších zariadeniach v rámci našej korporácie. V priebehu 1,5 roka plánujeme aj navýšiť počet zamestnancov o 30, pričom do budúcnosti je plán ďalšieho rozširovania výroby a skladov, ako aj prijímania nových zamestnancov," poznamenal Mészáros.
V závode pociťujú nedostatok odborne kvalifikovaných ľudí. V roku 2007, keď závod spustil prevádzku, nezamestnanosť v Leviciach bola na úrovni okolo 14 %, v súčasnosti je na úrovni menej než 9 %. "Zamestnanci tu pracujú v dvojzmennej prevádzke. Pre nás je dôležité udržiavať si existujúci stav ľudí, ďalej ich vzdelávať a motivovať, aby nám neodchádzali. Máme tu novú generáciu ľudí, ktorí majú už iné zvyklosti a musíme sa im trocha prispôsobovať. V minulom režime, keď sa niečo pokazilo, tak sme to opravovali, v súčasnosti táto nová generácia hneď všetko vymieňa za nové a je otvorenejšia zmenám. Duálne vzdelávanie nemáme a ani do budúcnosti neplánujeme, no s niekoľkými školami spolupracujeme v rámci odbornej praxe. Vidím však možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci s viacerými spoločnosťami," ukončil.
Camfil Group je poprednou svetovou spoločnosťou, zaoberajúcou sa rozvojom a výrobou vzduchových filtrov a riešení na čistenie vzduchu. Po celom svete má 26 výrobných jednotiek a výskumných a vývojových stredísk, centrálu má vo švédskom Štokholme a zamestnáva približne 3800 ľudí.

Zdroj: TASR