nspStredná odborná škola (SOŠ) polytechnická na Novozámockej ulici v Nitre bude mať od 1. septembra nového zriaďovateľa. Nitriansky samosprávny kraj prenechá zriaďovateľské kompetencie spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Podľa rozhodnutia krajských poslancov zostane budova školy aj so zariadením a ďalším majetkom aj po zmene zriaďovateľa vo vlastníctve kraja, novému zriaďovateľovi nehnuteľnosti prenajme na 15 rokov. Štúdium na škole zostane aj naďalej bezplatné, upozornil Slavomír Maličkay zo spoločnosti DSA.
Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien Mareka Nikela nadviaže Stredná odborná škola polytechnická po zmene zriaďovateľa spoluprácu so zamestnávateľmi zo strategického parku Nitra, pre ktorých bude pripravovať budúcich zamestnancov. Nosným študijným odborom bude mechatronik, ročne získa túto kvalifikáciu viac ako 40 absolventov školy. Pri škole preto vznikne aj stredisko odborného výcviku, v ktorom študenti absolvujú praktickú časť výučby. Nový zriaďovateľ začne tréningovú halu, vybavenú špičkovými prístrojmi a zariadením, stavať na jeseň tohto roka. Celkove DSA preinvestuje na škole počas najbližších piatich rokov štyri milióny eur, konštatoval Nikel.
Stredná odborná škola polytechnická ponúka v súčasnosti štyri štvorročné maturitné študijné odbory, šesť trojročných učebných odborných odborov s výučným listom, ako aj dvojročné nadstavbové štúdium. Od roku 2013 sa škola stala centrom odborného vzdelávania pre oblasť CNC technológií.
DSA patrí do nemeckého vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) so sídlom v Magdeburgu. EBG spravuje po celom území Nemecka 36 škôl a odborných stredísk, od materských až po vysokú školu. V rámci medzinárodnej spolupráce má partnerské školy a odborné strediská v Európe i mimo nášho kontinentu. Na Slovensku spravuje osem škôl. DSA ako dcérska spoločnosť EBG vznikla pred dvoma rokmi.

Zdroj: TASR