skvSlovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) začala svoju činnosť pred 25 rokmi, 1. júla 1992. K tomuto dátumu mala 13.311 členov a osem regionálnych kancelárií - Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín, Žilina, Michalovce a Rimavská Sobota.
SOPK vznikla na základe zákona o obchodných a priemyselných komorách z roku 1992 ako verejnoprávna inštitúcia, predstaviteľ trhovej ekonomiky, symbol súkromného vlastníctva a rozvoja podnikateľských štruktúr na Slovensku.
Vláda SR ešte v januári 1992 vymenovala dočasný výbor SOPK zo slovenských zástupcov v Predstavenstve Československej obchodnej a priemyselnej komory (ČSOPK). Za predsedu dočasného výboru bol zvolený Peter Mihók. Na základe Delimitačnej dohody uzavretej 11. júna 1992 medzi ČSOPK a SOPK sa následne rozdelil majetok federálnej komory, určila sa jej regionalizácia, začali sa vytvárať odvetvové sekcie a bola zabezpečená medzinárodná pozícia komory.
Prvé ustanovujúce Zhromaždenie delegátov SOPK sa konalo 23. júna 1992. Schválilo základné vnútrokomorové dokumenty a vrcholné orgány. Zvolilo členov Predstavenstva SOPK, a to predsedu Petra Mihóka, podpredsedov Michala Ľacha, Milana Lauka a Igora Rintela, generálneho tajomníka Martina Hrivíka a členov dozornej rady.
Peter Mihók sa stal tiež podpredsedom Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (WCF ICC) v Paríži a následne aj viceprezidentom Európskeho združenia obchodných a priemyselných komôr Eurochambres.
Výraznú zmenu pre komoru priniesol rok 1996. Novela zákona o obchodných a priemyselných komorách totiž zrušila povinné členstvo podnikateľských subjektov v komore a nahradila ho dobrovoľným.
"Aj keď sa to považovalo za krok dozadu, najmä v porovnaní s prevládajúcou legislatívou krajín Európskej únie, samotná pozícia SOPK zostala silná tak v rovine podpory domácich podnikateľských subjektov, ako aj v medzinárodnom kontexte. Zostala najuznávanejšou podnikateľskou inštitúciou v Slovenskej republike, nezávislou od politických štruktúr, s vysokou profesionálnou úrovňou a kredibilitou," zhodnotila tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.

Zdroj: TASR