rsvSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) eviduje asi 70 investičných projektov za približne 2 miliardy eur. Informoval o tom na stretnutí s médiami generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.
"Momentálne máme rozrobených do 70 projektov, ktoré môžu predstavovať investície do 2 miliárd eur a do 20 000 až 25 000 (pracovných) miest. Treba to chápať tak, že rozpracovaný projekt znamená, že môže trvať aj dva roky. Projekty sú teda v rôznej úrovni rozpracovania, v rôznych oblastiach," priblížil.
"Za posledných asi päť rokov vidíme niekoľko trendov, a to jednak vyšší počet investícií, teda vyšší záujem o Slovensko. Druhým trendom je príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou pre SR, viac ako pre iné krajiny. Cieľom už nie je teda len kvantita, tlačíme aj na kvalitu investícií, ktorá za posledné štyri až päť rokov ide smerom hore," doplnil.
Z hľadiska regionálneho rozdelenia 25 až 30 % investícií je podľa šéfa SARIO nasmerovaných na východ SR. "Máme aj do 15 projektov do tzv. nízko rozvinutých okresov (NRO)," dodal Šimončič. Medzi rozpracovanými projektmi sú podľa neho jednak technologické projekty, projekty tzv. centier strategických služieb, ako aj projekty z oblasti výskumu a vývoja (R&D).

TEXT/FOTO TASR