pppPriemysel v SR bude v rokoch 2017 až 2020 potrebovať 45.500 zamestnancov, z čoho by malo byť asi 15 % (7 000 osôb) vysokoškolsky (VŠ) vzdelaných a 85 % (38 500 osôb) absolventov stredných odborných škôl (SOŠ). Uviedol to na tlačovej besede Asociácie priemyselných zväzov (APZ) prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.
Z potrebného počtu 38 500 osôb so SOŠ vzdelaním by bolo podľa neho možné získať asi 30.500 osôb rekvalifikáciou voľnej pracovnej sily a 8000 osôb sú absolventi SOŠ. "Na trh práce v SR prichádza približne toľko absolventov, koľko si trh práce vyžaduje. Ich štruktúra však výrazne nekorešponduje s dopytom," upozornil Sinay.
Každoročne podľa jeho slov prichádza na trh práce o 5 000 až 10 000 stredoškolských absolventov menej a o 5 000 až 10 000 absolventov VŠ viac ako trh potrebuje. "Táto disparita bude pretrvávať aj v nasledujúcich piatich rokoch," myslí si prezident ZAP.
"Približne 64 % stredoškolských a 53 % VŠ absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Vzdelávanie týchto absolventov stojí každoročne viac ako 300 miliónov eur," dodal Sinay.
APZ reprezentuje 80 % slovenského priemyslu. Tvorí ju šesť zväzov, má okolo 350 členov (firiem) s viac ako 110 000 zamestnancami. Asociácia vznikla spojením najsilnejších zväzov v priemysle s cieľom spolupracovať so všetkými zainteresovanými na riešeniach, ktoré potrebuje priemysel, ale aj celá spoločnosť. Chce tak robiť prostredníctvom efektívneho sociálneho dialógu založeného na odborných argumentoch a analýzach.
Medzi konkrétne ciele APZ patrí podpora stabilného podnikateľského prostredia, presadzovanie zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, spolupodieľanie sa na zlepšovaní podmienok rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií, zvýšenie vplyvu asociácie prostredníctvom tripartity a zabezpečenie rozvoja spolupráce s partnerskými organizáciami a relevantnými inštitúciami.

Zdroj: TASR