cseVzťahy medzi SR a Čínou sa v hospodárskej oblasti pragmaticky koncentrujú najmä na vzájomný obchod, kde z hľadiska možností a perspektívy obchodnej výmeny predstavuje Čínska ľudová republika (ČĽR) pre SR jedného z najdôležitejších obchodných partnerov v Ázii. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.
"Obchodná výmena medzi SR a Čínou má dlhodobo stúpajúci trend s perspektívou rastu aj v budúcnosti. Bilancia zahraničného obchodu Slovenska s Čínou za rok 2015 bola záporná vo výške 4,41 miliardy eur," priblížil.
Hlavnými obchodovanými komoditami v slovenskom vývoze podľa Stana aj naďalej zostávajú automobily, strojárske produkty, automobilové dielce, strojné zariadenia, elektronika a elektronické výrobky. "Slovenský export je predovšetkým orientovaný na krajiny EÚ a OECD, ale značná časť výrobkov vyvážaných do týchto krajín sa najrôznejšími kanálmi dostáva do Číny, ako aj do ďalších rozvojových krajín. Hodnota skutočného vývozu SR do tohto teritória je teda vyššia, ako uvádza oficiálna štatistika," upozornil.
"Z celkového hľadiska možno konštatovať, že záujem slovenských podnikateľov o Čínu prudko rastie, mnohé firmy majú s podnikaním v Číne pomerne bohaté skúsenosti, čo sa prejavuje postupným rastom nášho vývozu," podčiarkol Stano. K rastu čínskeho dovozu na Slovensko podľa neho dochádza z dôvodu nízkej cenovej úrovne čínskych výrobkov.
"Medzi perspektívne oblasti nášho vývozu do ČĽR, aj z pohľadu ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce, patria strojárenský priemysel, ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo a ochrana vôd, poľnohospodárstvo a lesníctvo, potravinársky priemysel, spoločné podnikanie na tretích trhoch, rozvoj vyšších foriem vzájomnej spolupráce (zakladanie spoločných podnikov, účasť slovenských firiem a organizácií na spoločných projektoch EÚ v ČĽR), ako aj optimálne využitie úverovej linky 10 miliárd USD, ktorú vláda ČĽR vytvorila na projekty v rámci spolupráce formátu Čína plus 16 krajín strednej a východnej Európy," doplnil.
"Podiel čínskych investícií do slovenskej ekonomiky v kumulatívnom vyjadrení predstavuje len 47 miliónov eur, čo je 0,01 % na celkovom objeme priamych zahraničných investícií (PZI) v slovenskom hospodárstve, ktoré sú na úrovni 42,3 miliardy eur," dodal hovorca MH SR.

Zdroj: TASR