Description

Dvadsiaty tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného
ročníka TOP 2017 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu automobilu.