Technika ochrany prostredia 2017, Šamorín

Popis

Dvadsiaty tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia TOP“ už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné ročníky, ktoré sa stali miestom vzájomnej výmeny názorov, skúseností a nových poznatkov odborníkov, ktorým nie je ľahostajná otázka životného prostredia. Zameraním pripravovaného
ročníka TOP 2017 je minimalizácia vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov v rámci životného cyklu automobilu.