obr1Spoločnosť MANIN EXPO so sídlom v Považskej Bystrici zastupuje vybrané veľtrhy európskych veľtrhových spoločností, najmä z nemecky hovoriacich krajín, v Slovenskej republike. Ich portfólio zahŕňa niekoľko národných a medzinárodných odborných veľtrhov a kongresov organizovaných na rôznych výstaviskách v Nemecku a Rakúsku, ale aj vo svete.
Návštevníkom ponúkame bezplatné, prípadne zľavnené, vstupenky a v spolupráci s partnerskou cestovnou kanceláriou FLASH HOLIDAYS organizujeme zájazdy na veľtrhy, či už autobusom alebo letecky, a to aj s možnosťou sprievodného programu vo forme prehliadok alebo exkurzií na tému veľtrhu.
Samozrejmosťou je poskytovanie komplexných služieb pre vystavovateľov a návštevníkov na veľtrhoch v zahraničí - od samotnej komunikácie s veľtrhovou spoločnosťou ako organizátorom, cez prihlášku a realizáciu stánku až po zaistenie ubytovania v mieste konania.
Pri prezentácii nami zastupovaných veľtrhov spolupracujeme s novinármi a odbornými vydavateľstvami. Organizujeme tlačové konferencie a semináre k jednotlivým veľtrhovým podujatiam a zabezpečujeme akreditáciu s účasťou na veľtrhoch a sprievodnom programe.

obr2
Medzi najznámejšie veľtrhy, ktoré zastupujeme, patria hlavne FIBO, EQUITANA, ALUMINIUM, COMPOSITES EUROPE, VISCOM a mnoho ďalších z rôznych odvetví (gastronómia, potravinárstvo, stroje a zariadenia, elektrotechnika, elektronika, dopravné technológie, stavebníctvo, cestovný ruch, kultúra a služby) s možnosťou usporiadania zájazdu. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

TEXT/FOTO Oľga Rumannová